Uddannelsens opbygning

Studieforløbet på journalistuddannelsen i Odense er skruet sådan sammen, at du får en grundig introduktion til de fire journalistiske hovedområder; skrift, lyd, video og digitalt. Samtidig vil du blive introduceret til forskellige journalistiske genrer, som for eksempel nyheder, reportage, undersøgende journalistik og fortællende journalistik. 

Det journalistiske håndværk fylder meget på studiet, og du lærer at researche en historie til bunds og fortælle den levende og interessant. For at kunne gøre det, skal du også vide noget om det samfund du lever i og kunne gennemskue kildernes argumentation. Derfor er der stor vægt på research og metodefag, samt andre akademiske fag som sociologi, mediejura og naturligvis mediesprog, som også er en af grundstenene i den journalistiske uddannelse. 

 7. Semester BACHELORPROJEKT  Valgfag
 6. Semester  PRAKTIK
 5. Semester
 4. Semester  Journalistisk Håndværk og Mediesprog 4  Vidensfag 3: 
Aktuelle trends i samfundet
 Mediejura
 Journalistikkens Virkeområder 
 3. Semester  Journalistisk Håndværk og Mediesprog 3  Research og Metode 3  Vidensfag 2: 
Danmark, Europa og Verden
 2. Semester  Journalistisk Håndværk og Mediesprog 2  Research og Metode 2  Refleksionsfag: 
Journalistik og samfund
 FØRSTEÅRSPRØVEN BESTÅR AF ALLE FAG PÅ 1. SEMESTER
   Journalistisk Håndværk og Mediesprog 1 Vidensfag 1:
Sociologi
 Research og Metode 1
   15 ECTS  5 ECTS  10 ECTS

De første to år på bacheloruddannelsen lærer du at skrive artikler, lave radio- og tv-indslag til lyd og videoindslag, og hvordan journalistiske historier fortælles på tværs af forskellige platforme. Samtidig har du en række akademiske fag, der danner fundamentet for den viden, som er nødvendig for at blive en fagligt dygtig journalist.  

For at sikre sammenhæng mellem de journalistiske håndværksfag og de øvrige fag, vil der i løbet af semestrene være projekter på tværs af fagene, hvor de metodiske færdigheder og den viden, man har opnået integreres med det konkrete journalistiske arbejde. Det vil styrke din analytiske sans i din journalistik.

Uden for universitets mure

Uddannelsesforløbet suppleres med projekter uden for universitets mure. Mange af disse projekter laves i samarbejde med branchen, så du kan prøve kræfter med den virkelige verden og få indsigt i den branche, som du inden længe skal være en del af. 

Projekter

I perioder er der særlige forløb, hvor I producerer intensivt i tæt samarbejde med hinanden og i nogle tilfælde i samarbejde med eksisterende medier. På 1. semester bruger I f.eks en weekend på at lave sportsudsendelser på radio, hvor I rapporterer live fra sportsbegivenheder landet over. I ’skosåleugen’ flytter I ud i landet og laver journalistik i samarbejde med lokale medier. På 2. semester er der ’Newsweek’, hvor alle producerer nyheder i et intenst flow og et tæt samarbejde

Praktik

På 5. og 6. semester skal du i praktik. Gennem den lønnede praktik opnår du praktiske erfaringer med redaktionelle og organisatoriske processer inden for massemedierne. Praktikperioden skal samtidig videreudvikle din forståelse af, indsigt i og evne til at producere journalistisk. 

 
Link til fagbeskrivelser

Find ud af mere om dine fags indhold

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies