Menu

Kompetenceprofil

Det overordnede formål med journalistuddannelsen på Syddansk Universitet er; at give dig som studerende journalistiske færdigheder inden for en- og flermedial journalistik, indsigt i et bredt udvalg af relevante fagområder og kendskab til journalistikkens funktion og tradition, herunder dens samfundsmæssige betydning.

Specifikt er det målet med bacheloruddannelsen:

Viden og forståelse
Bacheloruddannelsen i Journalistik ved Syddansk Universitet giver forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør Journalistik. Bacheloruddannelsen er baseret på tre centrale fagområder.
Det første fagområde knytter sig til journalistikkens praksis-aspekter, og her er der undervisning i, hvordan man bedriver journalistik i forhold til trykte medier, radio, tv og web. Hertil kommer undervisning i mediesprog, som også bliver regnet for en grundlæggende praksis-faglig færdighed på bachelordelen.
Det andet fagområde omhandler refleksion i journalistikken, og her skal bacheloren lære at analysere og reflektere over egen og andre journalisters forhold i praksis. Indsigt i journalistikkens historie, værdigrundlag, etik, effekter mv. skal sikre større indsigt i fagets udvikling og udfordringer.
Det tredje centrale fagområde er vidensfagene, hvor den studerende modtager undervisning indenfor andre fagområder, såsom politik, forvaltning, økonomi mv. Det skal sikre grundlæggende samfundsmæssige indsigter og ruste den studerende til arbejdet med udvalgte stofområder indenfor samfundsvidenskabelige fag. Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori,  videnskabelige metoder og praksis. 

Færdigheder
En bachelor i Journalistik opnår færdigheder inden for fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagområdets teori og metode, så dimittenden bliver i stand til at løse journalistiske opgaver på trykte medier, tv, radio og web ved hjælp af fagets viden og metoder og på grundlag af erhvervede teoretiske og praktiske sprog- og kommunikationsfærdigheder.
En bachelor i journalistik fra Syddansk Universitet skal i tilgift hertil kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for journalistikkens fagelementer, samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Bacheloren kan formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med såvel kolleger på journalistiske arbejdspladser samt formidle viden og historier til den brede offentlighed.

Kompetencer
Bacheloruddannelsen i Journalistik giver journalistiske praksisfærdigheder, der sikrer den studerende mulighed for at få ansættelse inden for trykte medier, radio, tv, web og andre journalistiske produktionsvirksomheder, herunder også at starte egen freelance virksomhed med journalistikken som kerneydelse.
I denne sammenhæng betyder det vidensfaglige element i bachelor-uddannelsen, at dimittenderne har grundlæggende indsigter i en række af samfundsgrundlæggende strukturer, forhold og funktionsmuligheder, ligesom de refleksive elementer i uddannelsen også ruster dimittenderne til selv at videreudvikle faget gennem løbende kritisk-konstruktiv forholden sig til fagets udvikling.

Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.
Det er væsentligt, også set i forhold til at bacheloruddannelsen fungerer som fundament for senere optagelse på cand. public-uddannelsen ved Center for Journalistik.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies