Karriere

Masser af mediemuligheder

Efter endt bacheloruddannelse i journalistik har du forståelse for medierne samt indsigt i og erfaring med journalistiske metoder og formidling, så du umiddelbart kan søge ansættelse i brede dele af mediebranchen eller arbejde som freelancejournalist. Du har fået de nødvendige kompetencer til at kunne fungere som journalist inden for bl.a.:

• Dagspressen
• Magasinpressen/fagpressen
• Tv-stationer
• Radiostationer
• Webmedier
• Flermediale arbejdspladser
• Informationsafdelinger
• Kommunikationsvirksomheder

Kompetenceprofil

Specifikt er målet med bacheloruddannelsen:

Det overordnede formål med journalistuddannelsen på Syddansk Universitet er; at give dig som studerende journalistiske færdigheder inden for en flermedial journalistik, indsigt i et bredt udvalg af relevante fagområder og kendskab til journalistikkens funktion og tradition, herunder dens samfundsmæssige betydning.

Viden og forståelse

Bacheloruddannelsen i Journalistik ved Syddansk Universitet giver forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for de fagområder, der tilsammen udgør Journalistik.

Færdigheder

En bachelor i Journalistik opnår færdigheder inden for fagområdets videnskabelige discipliner, herunder fagområdets teori og metode, så dimittenden bliver i stand til at løse journalistiske opgaver på trykte medier, tv, radio og web ved hjælp af fagets viden og metoder og på grundlag af erhvervede teoretiske og praktiske sprog- og kommunikationsfærdigheder. 

Kompetencer 

Bacheloruddannelsen i Journalistik giver journalistiske praksisfærdigheder, der sikrer den studerende mulighed for at få ansættelse inden for trykte medier, radio, tv, web og andre journalistiske produktionsvirksomheder, herunder også at starte egen freelance virksomhed med journalistikken som kerneydelse. 
I denne sammenhæng betyder det vidensfaglige element i bachelor-uddannelsen, at dimittenderne har grundlæggende indsigter i en række af samfundsgrundlæggende strukturer, forhold og funktionsmuligheder, ligesom de refleksive elementer i uddannelsen også ruster dimittenderne til selv at videreudvikle faget gennem løbende kritisk-konstruktiv forholden sig til fagets udvikling. 

Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis. 
Det er væsentligt, også set i forhold til at bacheloruddannelsen fungerer som fundament for senere optagelse på cand. public-uddannelsen ved Center for Journalistik.

Læs videre på vores kandidatuddannelse, cand.public:

Du kan også vælge at læse videre og tage en kandidatuddannelse i journalistik, cand. public., som har til formål at:

• Udvikle dig til at blive en bedre og mere kvalificeret journalist
• Få en specialisering med en supplerende fagligakademisk tyngde
• Sikre integrationen mellem det fagligtakademiske indhold og den journalistiske faglighed og praksis

Dine valg undervejs

Du kan prøve vores interaktive værktøj DIVA, til at finde ud af hvilke kombinationsmuligheder der eksisterer for denne uddannelse...

Klik her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies