Skip to main content

Dit studievalg

Uddannelsen adskiller sig fra andre IVK-uddannelser med engelsk ved at den kombinerer kommunikations- og sprogfag med it-fag.


It-fagene sætter dig i stand til selvstændigt eller i teams at udvikle webbaserede kommunikationsløsninger på forskellige platforme. Du lærer at designe, strukturere og udvikle indhold, navigationsstrukturer og interaktion på websites og i mobile webapplikationer og at anvende og konfigurere udvalgte it-værktøjer.


BA-uddannelsen i International virksomhedskommunikation med engelsk, it og web er en af de informations- og kommunikationsvidenskabelige uddannelser ved Institut for Design og Kommunikation i Kolding. I nogle fag vil du have undervisning sammen med studerende fra de andre uddannelser, og desuden vil du kunne møde dem til spændende faglige arrangementer i SNIKS-studiecafeen.