Er du markedsføringsøkonom?

Hvis du er markedsføringsøkonom, er det muligt for dig at opnå merit  for hele fagblokken: International marketing. Du kan søge om merit i studienævnet, når du er blevet optaget på studiet.

Dit særlige bachelorforløb vil overvejende få engelsk som indhold. Der indgår desuden fællesfag samt valgfag.

Det helt overordnede formål med fremmedsprogsundervisningen er, at du som studerende bliver god til at bruge sproget som kommunikationsmiddel, altså skrive, tale, læse og forstå sproget.

Der lægges derfor stor vægt på det anvendelsesorienterede, men naturligvis indgår der også den teoretiske basis, der er nødvendig for at kunne nå målet og teoretisk gøre rede for valg af sproglige midler.

Hertil hører også en omfattende viden om det/de områder, hvor sproget tales. Der arbejdes med en række discipliner, fx oversættelse, lytteforståelse, udtale, mundtlig kommunikation, grammatik og tekstanalyse.

Arbejdet med virksomhedsforhold indtager en central plads, både forstået som virksomhedskultur og det fagsprog, der er knyttet til virksomhedens aktiviteter.

Målet er, at du som studerende opnår stor sikkerhed i at udtrykke sig på fremmedsproget både mundtligt og skriftligt og samtidig slå bro over de kulturelle kløfter, der ellers kan være en hindring for en vellykket kommunikation mellem to kulturer.

Studiet afsluttes med et bachelorprojekt på engelsk.

Ansøgning om optagelse og adgangskrav

Du skal søge optagelse på uddannelsen via den Koordinerede Tilmelding (KOT) på www.optagelse.dk.

Når du er blevet optaget, tildeles du merit på baggrund af en individuel, konkret vurdering.

Du skal stadig opfylde alle adgangskravene til International virksomhedskommunikation med Engelsk, studieretning: International marketing, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.