Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

Hvor der er mennesker er der kommunikation. Og i en verden, som bliver stadig mere international er der efterspørgsel på medarbejdere, der er specialister i fremmedsprog og kommunikation.


På uddannelsen i International Virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation bliver du rigtig dygtig til engelsk, og du bliver uddannet som en rigtig god kommunikator.


Du får en bred indsigt i de kulturelle, samfunds- og erhvervsmæssige forhold i det land, hvor der tales engelsk. Du får også viden om, hvordan virksomheder fungerer, og hvordan kommunikationen foregår i erhvervslivet.


Du får også en stor viden om både intern og ekstern kommunikation i virksomheder, ligesom vi på uddannelsen vægter undervisning i markedsføring og informationsplanlægning.