Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på International virksomhedskommunikation med engelsk og kommunikation

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation - Engelsk og International marketing og optagelsesprøven i International virksomhedskommunikation - Engelsk og kommunikation består af to dele:  

  • uniTEST  
  • Motiveret ansøgning  

Bemærk, du skal ikke  uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk.  

#1 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene. 

#2 - Motiveret ansøgning  

I den motiverede ansøgning skal du reflektere over, beskrive og begrunde, hvorfor du søger netop International virksomhedskommunikation - Engelsk og International marketing og optagelsesprøven i International virksomhedskommunikation - Engelsk og kommunikation.  

Du får udleveret et skriftligt oplæg ved testens begyndelse, som din besvarelse skal tage udgangspunkt i.  

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:  

  • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen  
  • Viden om uddannelsen 
  • Skriftlig formidling  

Den motiverede ansøgning skrives på dansk, og du har 90 minutter til at skrive den.  

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?  

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal du kun skrive én motiveret ansøgning. Det gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.  

Udvælgelsesprocessen  

Resultatet af uniTEST og den motiverede ansøgning vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.  

Tid og sted 

  • uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april.
    uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer.  Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   

  • Den motiverede ansøgning skriver du online på din egen computer i perioden fra d. 26.-29. april.  

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår


Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!