Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en adgangsgivende eksamen og opfylde følgende specifikke adgangskrav: 

  • Dansk A
  • Engelsk A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A/fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A

Både din adgangsgivende eksamen og fagene i de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum 2,0 uanset om du søger i kvote 1 eller 2. 

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Dine karakterer fortæller noget, men ikke alt.

Hvis du søger i kvote 2, inviterer vi dig til en eller flere tests, hvor du selv får lov at vise dine kvalifikationer. Det er dine testresultater, der afgør, om du får en plads i kvote 2.

Ved at søge i kvote 2, optimerer du samtidig chancen for en studieplads. Vi vurderer nemlig også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

Ansøgningsfrister

Generelt gælder følgende ansøgningsfrister:

  • Optagelse i kvote 2: 15. marts kl. 12
  • Optagelse i kvote 1: 5. juli kl. 12

Dog skal du altid søge senest 15. marts kl. 12, hvis du:

Opfylder du ikke adgangskravene?

Mangler du et fag eller niveau?

Hvis du mangler et fag eller niveau for at opfylde adgangskravene, har du mulighed for at supplere gennem supplerings- eller enkeltfagskurser. Bemærk, at du ikke kan forbedre dit samlede eksamensgennemsnit ved at følge suppleringsfag.

Læs mere om supplering

Hvis du mener, du har uddannelseskvalifikationer, der svarer til fagkravet, kan du i nogle tilfælde få lavet en individuel kompetencevurdering hos VUC – se VUC.dk. Alternativt kan du søge om dispensation, hvis du kan dokumentere, at du på anden måde har opnået kvalifikationer, der svarer til adgangskravet.

Læs mere om dispensation fra et adgangskrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation. Det kræver, at du har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse.

Læs mere om optagelse uden adgangsgivende eksamen.

Har du allerede studeret?

Hvis du allerede går eller har gået på en bacheloruddannelse, kan du være omfattet af særlige regler, når du søger optagelse. Læs mere om reglerne.

Tilbage til forsiden

Optag i 2021
Studiepladser:
110
Fordeling i kvote 1/2:
50/50
Optag i 2020
Studiepladser:
110
Fordeling i kvote 1/2:
50/50
Adgangskvotient i kvote 1:
Alle optaget
Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Uddannelsens nummer på optagelse.dk: 20500