Uddannelsens opbygning

På bacheloruddannelsen får du undervisning i  forskellige fag inden for de to hovedområder: Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog.


Interkulturel pædagogik:


Pædagogisk teori, Kulturanalyse, Socialisations- og institutionsforståelse, Udtryksformer, Kulturmøder i praksis. 


Dansk som andetsprog:


Teoretisk sprogvidenskab, Socialisations- og institutionsforståelse, Analysemetoder i anvendt sprogvidenskab, Sprogtilegnelse, Forældresamarbejde om og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog, Dansk som andetsprog i institutionelle sammenhænge.


Desuden indgår valgfag, videnskabsteori og bachelorprojekt.


På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for uddannelsens kernefag. Du kan også gå i samarbejde med en virksomhed eller en institution om dit projekt.


Efter endt bacheloruddannelse kan du enten søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en række af vore kandidatuddannelser, hvilket giver dig mulighed for at få din helt egen profil.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog

Læs her

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her