Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

På uddannelsen arbejder du med forskellige kurser inden for især to hovedområder: Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog.

Interkulturel pædagogik: Pædagogisk teori, Kulturanalyse, Socialisations- og institutionsforståelse, Udtryksformer, Kulturmøder i praksis.

Dansk som andetsprog: Teoretisk sprogvidenskab, Analysemetoder i anvendt sprogvidenskab, Sprogtilegnelse, Forældresamarbejde om og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog, Dansk som andetsprog i institutionelle sammenhænge.

Desuden indgår kurser om Bæredygtighed, Valgfag, Videnskabsteori, Projektledelse og Bachelorprojekt.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter endt bacheloruddannelse kan du enten søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en kandidatuddannelse, hvilket giver dig mulighed for at få din helt egen profil.