Studieliv

Undervisningen på Interkulturel pædagogik


På uddannelsen undervises sideløbende i pædagogisk teori og dansk som andetsprog.


Du får i første omgang viden om centrale pædagogiske grundbegreber, som sættes i relation til aktuelle pædagogiske problemstillinger.


Senere lærer du at analysere og vurdere pædagogiske problemstillinger og at arbejde kreativt i forhold til at løse disse.


Inden for dansk som andetsprog introduceres du først i studiet til redskaber og metoder til sproglig analyse, og du vil allerede på de to første semestre blive trænet i at bruge teorien på praksiseksempler.


I kernefagene Sprogtilegnelse 1 – 3 vil du lære at analysere og planlægge sprogtilegnelsesforløb for børn og voksne.


Efterhånden som uddannelsen skrider frem vil undervisningen blive mere praksisorienteret og i høj grad baseret på cases, og du vil afslutningsvis blive trænet i at udarbejde og vurdere formelle og uformelle sprogforløb og i at rådgive andre faggrupper.


Undervisningsugen


I gennemsnit har du 10-15 timers undervisning om ugen. Derudover skal du naturligvis forberede dig til undervisningen.


At studere er fuldtidsbeskæftigelse, og det er en god idé allerede fra starten at komme med i en læsegruppe, så du kan diskutere og gennemgå stoffet sammen med dine medstuderende.


Undervisningen er en blanding af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser og projektarbejde.


Praktik


I løbet af studiet har du god mulighed for at få kontakt til virksomheder eller institutioner gennem forskellige praktikordninger.


Dette kan ske som et projektorienteret forløb, eller gennem en kontinuerlig tilknytning til en virksomhed gennem hele studieforløbet, individuelt eller i grupper.


De praktiske erfaringer du får, kan danne baggrund for opgaver og eksaminer, og giver kompetencer, der forbereder dig til forskellige jobsituationer efter studiet.

Praktikken er også med til at give dig værdifulde faglige netværk.


Udlandsophold


Hvis du vil, kan du give din bachelor-uddannelse en individuel og international profil. Ved ansøgning til studienævnet kan du få godkendt et udlandsophold på et andet universitet.


Et udlandsophold kræver forberedelse og planlægning god tid forinden.


Bachelor eller kandidat?


Efter gennemført bacheloruddannelse er der mulighed for at læse videre på en toårig kandidatuddannelse, hvor du kan specialisere dig inden for en række områder. Du kan tydeliggøre den faglige og erhvervsmæssige profil, dermed vil dine jobmuligheder være bredere og mere alsidige.


Du kan for eksempel vælge at specialisere dig inden for:


Pædagogik, Kultur og formidling  eller Webkommunikation.