Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Med uddannelsen i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog vil du komme til at arbejde med sprog, interkulturel pædagogik og social og kulturel bæredygtighed især i offentlige institutioner som fx kommuner, daginstitutioner, skoler og interesseorganisationer/NGO’er.

Du skal være opmærksom på, at uddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog ikke er en professionsbachelor som pædagog eller lærer. Du bliver altså ikke uddannet til at arbejde som pædagog eller lærer i fx daginstitutioner og skoler. Uddannelsen i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog gør dig derimod – ofte suppleret med en kandidatuddannelse – i stand til at arbejde som fx konsulent eller vejleder for lærere og pædagoger. Uddannelsen er altså en forskningsbaseret uddannelse, hvor du opøver akademiske og analytiske kompetencer, som kan bruges til at analysere problemstillinger og finde løsninger på udfordringer, der opstår i praksis.

Kompetencer

 Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

 • forstå, skabe og vurdere scenarier for mulig pædagogisk handlen i relation til kulturmøder på baggrund af teorier om kultur i et interkulturelt perspektiv.
 • gennemføre analytisk arbejde i relation til interkulturelle problemstillinger.
 • assistere relevante fagpersoner i tilrettelæggelsen af formelle sproglæringsforløb hos voksne.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse kan du bl.a. varetage jobs som:

 • Pædagogisk konsulent
 • Underviser i dansk som andetsprog
 • Kommunikationskonsulent
 • Sprogvejleder
 • Projektmedarbejder
 • Iværksætter og rådgiver
 • Medarbejder i kulturforvaltning
 • Integrationskonsulent