Karriere

Som bachelor i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog findes jobmuligheder i kommuner, daginstitutioner og skoler og kan f.eks. være:

  • Sprogstøtte i dansk som andetsprog i daginstitutioner og skoler
  • Opgaver i dagtilbud med både børn og forældresamarbejde, herunder fx udarbejdelse af kommunale læreplaner for tosprogede, sprogvurderinger og handleplaner, støtte til sårbare familier
  • Assistance til pædagogisk personale i tilrettelæggelsen af sprogstimulering , herunder samarbejde med pædagoger og logopæder i udredningen af problemstillinger, der bevæger sig mellem typiske andetsprogs karakteristika og specifikke sprogvanskeligheder
  • Opgaver i skoleregi, fx medvirke i udredning om tosprogede børn med sproglige vanskeligheder bør henvises til specialundervisning eller kan klare sig med ekstra sproglig støtte i normalskolesystemet
  • Som underviser i dansk som andetsprog på forskellige niveauer og i forskellige institutionelle sammenhænge. I visse sammenhænge kræves supplerende uddannelse, for at man kan blive fastansat

Du kan også arbejde inden for integrationsområdet, fx uddannelsessektoren, sundhedssektoren, og den sociale sektor.

Du vil kunne udvikle og medvirke i projekter inden for boligsektoren og på det private arbejdsmarked, fx projekter der fokuserer på tværkulturelt samarbejde  

Du vil kunne udvikle og medvirke i projekter  inden for migrations- og flygtningerelaterede områder, fx kulturmøder eller interaktion på tværs af kulturer.

Du kan medvirke i projekter, der bygger på interkulturel kommunikation i internationale organisationer og netværk og hjælp til etablering af skolesystemer i forbindelse med udviklingsbistand. 

Hvis du vil se mere om, hvilke muligheder for kombinationer du får med denne uddannelse, kan du gå ind på DIVA og sætte Interkulturel pædagogik som bacheloruddannelse. Så kommer de forskellige muligheder frem.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies