Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Interkulturel pædagogik med dansk som andetsprog, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B
  • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A / fortsættersprog B) 

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.


Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog består af følgende elementer:

 • uniTEST
 • Motiveret ansøgning, der skrives på stedet (Fagspecifik test)

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder som alle vægtes ligeligt: 

 • Kritisk tænkning 
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Motiveret ansøgning(Fagspecifik test)

Til denne test skal du skrive en motiveret ansøgning, hvor du skal reflektere over, beskrive og begrunde hvorfor du søger netop Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog. Din besvarelse skal tage udgangspunkt i et skriftligt oplæg, der udleveres ved testens begyndelse.  

Testen varer 90 minutter og den motiverede ansøgning skrives på dansk.

Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

 • Motivation/drivkraft for at søge uddannelsen
 • Viden om uddannelsen
 • Skriftlig formidling

Hvert område bedømmes på en skala fra 1-7, dvs. du kan i alt opnå 21 point. 

Din motiverede ansøgning skal ikke medsendes som bilag på www.optagelse.dk. Den skriver du ved den fagspecifikke test samme dag, som du er til uniTEST.

Søger du flere uddannelser, hvor du skal skrive en motiveret ansøgning?

Hvis du søger mere end én humanistisk uddannelse, hvor den fagspecifikke test er en motiveret ansøgning, skal du kun skrive én motiveret ansøgning. Dette gælder dog ikke, hvis du søger ind på Medievidenskab, hvor du skal skrive en separat ansøgning.

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST og den motiverede ansøgning vægter lige højt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

Den 18. og 19. april afholdes der uniTEST og motiveret ansøgning på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen. 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse.
Læs mere om deltagelse i testene fra udlandet.

 

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 44
Fordeling (%) i kvote 1/2 50/50
 Kvotient i kvote 1 (2019)
Alle optaget  

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17238.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021.

Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies