Skip to main content

Kompetenceprofil

  • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
  • Uddannelsen udbydes på engelsk

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet. 

Du kan

  • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
  • lede et projekt fra start til slut 
  • arbejde selvstændigt og i teams 
  • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

  • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Engineering, Innovation and Business gælder, at du:

  • kan stå i spidsen for kreativitets- og innovationsprocesser såsom idégenering, evaluering, udvælgelse og realisering af produkt- og forretningsideer.
  • har basale ingeniørkompetencer inden for mekanik, elektronik og mekatronik – så du kan danne bro mellem ingeniørfeltet, forretningsudvikling og de kreative processer
  • kan lede projekter, udvikle produkter og realisere dine egne forretningskoncepter, hvis du vil være selvstændig.

Bacheloruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som fx civilingeniør i Engineering, Innovation and Business

Læs mere om studieordning og fag.