Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Civilingeniør i Engineering, innovation og business

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til Civilingeniør i Engineering, innovation og business består af følgende elementer:

 • uniTEST  
 • Interview

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål  
 

#2 – Interview

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen.  Interviewet varer ca. 15 minutter, og du vil komme til at tale med to medarbejdere på ingeniøruddannelserne, der vil vurdere dine faglige og personlige kompetencer i relation til ingeniøruddannelserne.  
I vurderingen indgår følgende kriterier:  

 • Motivation for at læse en ingeniøruddannelse  
 • Personlig integritet (fx refleksion over egne styrker og svagheder ift. en ingeniøruddannelse) 
 • Kommunikationsevner (fx evne til at indgå i en dialog med interviewerne)  

 Når du tjekker ind på selve interviewdagen, vil du modtage en kort introduktion til interviewet. Samtidig vil du have mulighed for at bruge ventetiden inden dit interview til at overveje, om der er noget, du gerne vil spørge os om.  Du skal gennemføre interviewet én gang, selvom du har søgt ind på flere ingeniøruddannelser.  
 

Udvælgelsesprocessen

 Alle ansøgere der gennemfører uniTEST, bliver inviteret til interview.  Det er det samlede resultat fra uniTEST og det efterfølgende interview, der afgør om du får en studieplads på uddannelsen.  
 

Tid og sted

 •  uniTEST afholdes i perioden mellem d. 1. marts og 14. april.
  uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer. Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   
 • Interviews afholdes lørdag d. 8. maj.
  Du bliver indkaldt til interview i den studie-by (Odense eller Sønderborg), hvor du har din højest prioriterede ingeniøruddannelse.