Fagbeskrivelser, Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign