Skip to main content


Bachelor-uddannelsen omfatter fem temaer:  1. Brugerundersøgelser og interaktionsdesign 

  2. Kommunikation, læring og formidling

  3. Informationsanalytiske grundlag

  4. Programmering, udvikling og projektledelse

  5. Videnskabsteori og metode

Derudover har du valgfag samt et afsluttende bachelorprojekt.


På 5. semester kan du vælge at studere ved et udenlandsk universitet. På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt - og det er muligt at gøre det i samatrbejde med en virksomhed.


Se en oversigt over uddannelsens forløb i forløbsmodellen.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign

læs her

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her