Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Uddannelsen beskæftiger sig med fem områder:

  • Brugerundersøgelser og interaktionsdesign
  • Kommunikation, læring og formidling
  • Informationsanalytiske grundlag
  • Programmering, udvikling og projektledelse
  • Videnskabsteori og metode

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter afsluttet BA kan du vælge at læse videre i to år til en kandidatgrad (cand.mag.). Her kan du vælge mellem forskellige kandidatuddannelser inden for både det humanistiske og merkantile område afhængigt af dine valgfag undervejs.