Skip to main content

Studieliv

It bliver stadig mere og mere vigtig i vores hverdag. Som samfundsborger bruger vi it. Som studerende bruger vi it. Som organisation bruger vi it. Men ikke al it er særlig brugervenligt. Det skal vi gøre noget ved.Vi bruger it til at informere, kommunikere og handle med hinanden. Vi bruger it til at dele viden og lære.


IT-ressourcer


Informationsvidenskab er en it-intensiv uddannelse, hvor du i stor udstrækning skal bruge computer. I alle kurser er computeren og kommunikation på nettet involveret i undervisningen.


Undervisningsugen


Du har i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen, hvor du har mulighed for at få besvaret og uddybet centrale begreber. Men det er læsningen og arbejdet derhjemme, der er den mest tidskrævende del.


Undervisningsformen er forelæsninger, holdundervisning, seminar- og casearbejde, opgaveløsning, gruppearbejde, workshop og diskussioner. Desuden indgår it-baseret læring bl.a. i form af brug af internettet, computerbaserede øvelser og hjemmesider for de forskellige kurser.


Vi opfordrer til at du fra starten kommer med i en studiegruppe, så du sammen med dine medstuderende kan diskutere stoffet.


Praktik i en virksomhed eller studier i udlandet


Hvis du har lyst, kan du tage et semesters praktik i en virksomhed eller et ophold ved et udenlandsk universitet.

Se eksempel på skema

Her kan du se, hvordan skemaet ser ud for de studerende, der går på uddannelsen.

Klik her