Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Med uddannelsen i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign har du jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, som arbejder med multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi, softwareudvikling, rådgivning og læring. Derudover er der også jobmuligheder inden for eksempelvis webkommunikation, formidling, brugeroplevelser og hjemmesidevedligehold m.m. i en lang række virksomheder og organisationer. Og medarbejdere med de kompetencer, du tilegner dig i løbet af studiet er efterspurgte på jobmarkedet.

På uddannelsen får du færdigheder inden for programmering, hvilket giver dig mulighed for at få jobs, hvor programmering vil være en del af arbejdet. Du får bred viden om brugeropleveler og brugeres interaktion med forskellige teknologier og interaktion mellem mennesker, hvilket er vigtige kompetencer inden for mange af de førnævnte arbejdsområder.


Kompetencer

 Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  • modificere, implementere og udvikle moderne it- og webapplikationer i samarbejde med brugere.
  • indhente, analysere og fremstille data, som er relevante for udviklingen af en it-applikation.
  • strukturere og organisere et it-udviklingsprojekt.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs indenfor følgende fagområder:

  • multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi, softwareudvikling, rådgivning og læring.
  • webkommunikation, formidling, brugeroplevelser og hjemmesidevedligehold m.m.