Skip to main content

Et studie med øje for mennesker i digitale løsninger

Hvis du interesserer dig for IT, design og mennesker, så læs Informationsvidenskab, IT og interaktionsdesign. På vores uddannelse lærer du at udvikle IT-løsninger ud fra et brugerperspektiv og du lærer at undersøge de mennesker, som designet skal anvendes af. På studiet er brugerinvolvering og brugerinddragelse i centrum, og vi adskiller os her fra mange andre IT-uddannelser - vi ved, at sammenkoblingen af både mennesket og den digitale løsning er afgørende for vores fremtid.

På studiet lærer du at udvikle IT-produkter og -løsninger, som kan være alt fra applikationer og hjemmeside-arbejde, til skærmbaserede produkter f.eks. til at styre droner, selvkørende biler, sociale robotter etc. Design har derfor en dobbeltbetydning på vores studie, da du både lærer at designe undersøgelser, der indsamler viden om mennesker og designe IT-løsninger.

Studiemiljø 

På studiet bliver du en del af et tæt studiemiljø, hvor der ikke er langt mellem studerende og underviser. Du får derfor et bredt kendskab til dine medstuderende, både på din egen årgang og på kryds og tværs af årgange. På SDU-campus Kolding bliver der ofte arrangeret sociale og faglige arrangementer for de studerende og der er derfor et godt studiemiljø– også mellem studerende på forskellige uddannelser.

Jobmuligheder

Her er en række eksempler på jobs og områder, hvor du naturligt kan indgå:

 • It-konsulent
 • Digital designer 
 • UX designer 
 • Kommunikation & SoMe
 • Dataetik og privacy
 • Digitaliseringskonsulent
 • elæringskonsulent
 • Brugerdrevet design
 • Softwareudvikling
 • IT-forretningsudvikling
 • IT- kompetenceudvikling

3 gode grunde...

 • Du lærer at kombinere interaktionsdesign, IT, brugerstudier og datadrevent design i dine IT-løsninger.
 • Du vil arbejde med samfundsmæssige problemstillinger inden for digitalisering.
 • Du bliver en del af et tæt studiemiljø på campus i Kolding, som vil følge dig igennem hele uddannelsen.

Læs en bacheloruddannelse i Informationsvidenskab, IT og interaktionsdesign

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram