Skip to main content

Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Kolding

Med en bacheloruddannelse i Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign lærer du at programmere, designe og analysere hjemmesider og andre interaktive it-produkter med udgangspunkt i en forståelse af de mennesker, der skal bruge produkterne. 


I en verden, hvor it og teknologi i høj grad er under udvikling, hvor der hele tiden kommer mere til, og hvor manuelle aktiviteter bliver flyttet over på bl.a. robotter, skærme og andre interaktive it-produkter, er der i høj grad behov for specialister, der kan sætte sig ind i menneskers forskellige brug af teknologi. 


Gennem brugerundersøgelses- og analysemetoder bevæger du dig ud mellem mennesker, observerer og afkoder deres ord og handlinger. Du lærer at sætte disse observationer i system og ud fra dette analysere interaktive produkter og teknologier for at finde frem til løsninger, der sikrer, at produkterne passer til brugerne.


På bacheloruddannelsen arbejdes der også med kommunikation, læring og projektledelse, der sætter dig i stand til ikke blot at analysere, programmere og designe interaktive produkter med brugeren i fokus. Du lærer også at kommunikere med og til mennesker, lære dem at anvende produkter og styre hele processen omkring systemudvikling. 

 

Du lærer at forstå og bygge bro mellem brugerne og programmørerne og får indsigt i de sammenhænge digitaliseringen foregår i.

 

På uddannelsens første år lærer du programmering helt fra bunden, og hvert semester bygges der mere på, således at du opnår stærkere programmeringsfærdigheder end på andre, lignende informationsvidenskabelige uddannelser. 

 

Du opnår kompetencer til at arbejde med multimedie, webdesign, kommunikationsteknologi, softwareudvikling, rådgivning og læring, som giver dig gode jobmuligheder i offentlige og private virksomheder inden for en række brancher.

Dine kompetencer kan også spille ind i globale dagsordener som fx innovation og udvikling af robust (digital) infrastruktur.