Skip to main content

Genoptagelse - ny optagelse på samme uddannelse

Hvis du vil genoptages på samme uddannelse, og du ikke har bestået hele første studieår, skal du søge om optagelse forfra. Når du søger genoptagelse, skal du  have været udmeldt i mindst 5 måneder før den nye studiestart. Genoptagelse skal du søge senest 15. marts, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Særlige regler, når du søger ind igen

Når du søger genoptagelse på samme uddannelse, gælder der særlige regler. Reglerne afhænger af, hvorfor du stoppede på uddannelsen.

Hvis SDU har meldt dig ud af uddannelsen, kan du kun starte igen, hvis du kan påvise, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig væsentligt. Du vil kun blive optaget igen, hvis din situation har ændret sig, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen.

Du skal lave en begrundet ansøgning

Sammen med din ansøgning om optagelse skal du uploade en skriftlig redegørelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig.

Formular til skriftlig redegørelse.

I din redegørelse skal du lægge vægt på de forhold, du selv vurderer er relevante for, at du nu kan gennemføre uddannelsen.
Du kan fx beskrive:

 • hvorfor du i sin tid ikke gennemførte uddannelsen
 • hvilke relevante aktiviteter, du har beskæftiget dig med, siden du blev udmeldt
 • hvordan du har styrket dine akademiske kompetencer inden for fagområder, hvor du tidligere har opbrugt eksamensforsøg
 • væsentlige forbedringer i helbredsmæssige forudsætninger
 • væsentlige forbedringer i personlige/private forhold

Husk også at vedhæfte dokumentation for relevante forhold, hvor det er muligt.

Dokumentation for helbredsmæssige forhold

Hvis sygdom eller andre helbredsmæssige forhold forhindrede dig i at gennemføre uddannelsen, kan relevant dokumentation være en lægeerklæring. Din lægeerklæring bør: 

 • nævne tidspunkter for første og seneste lægekonsultation
 • tydeliggøre om den lægefaglige vurdering er foretaget på baggrund af egen undersøgelse eller patientens oplysninger
 • beskrive, hvordan tilstanden har påvirket din mulighed for at studere
 • oplyse om evt. raskmelding eller fremtidsperspektiv for den videre behandling

Tjek desuden altid, at lægeerklæringen indeholder

 • Dit navn CPR-nummer eller fødselsdato
 • Dato for udstedelse
 • Lægens navn, CVR-nr. eller ydernr. samt underskrift/stempel

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du som udgangspunkt bare søge.

Hvis du selv har udmeldt dig på et tidspunkt, hvor du alligevel stod til udmeldelse, skal du søge ind, på samme måde som hvis universitetet havde meldt dig ud - se ovenfor.

Har du gået på et andet universitet?

Hvis du har gået på samme uddannelse ved et andet universitet, gælder de samme regler, som er beskrevet ovenfor. Desuden skal du altid uploade:

 • En eksamensudskrift fra uddannelsen med alle forsøg
 • En bekræftelse af din udmeldelsesårsag
 • Studieordning eller fagbeskrivelser på alle fag
Søg senest 15. marts, hvis du søger ind på samme uddannelse

Når du ikke har bestået første studieår, skal du søge ind igen på optagelse.dk. Du kan søge genoptagelse fra 1. februar og frem til 15. marts, kl. 12.00.

Gå til optagelse.dk

Optag Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 08.02.2021