Menu

Ny optagelse på samme uddannelse

Hvis du vil optages på samme uddannelse, og du ikke har bestået første studieår, skal du søge om ny optagelse på uddannelsen.

Der gælder dog særlige regler, når du søger optagelse på samme uddannelse. Hvad du skal gøre, afhænger af, hvorfor du stoppede på uddannelsen.

Var det universitetet, der meldte dig ud?
Hvis SDU har meldt dig ud af uddannelsen, kan du kun starte igen, hvis du kan påvise, at dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig væsentligt. Du vil kun blive optaget igen, hvis din situation har ændret sig, sådan at det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen.

Du skal lave en begrundet ansøgning

Sammen med din ansøgning om optagelse skal du uploade en skriftlig redegørelse for, hvordan dine muligheder for at gennemføre uddannelsen har forbedret sig. Du skal lægge vægt på de forhold, du selv vurderer er relevante for, at du nu kan gennemføre uddannelsen. Du kan fx beskrive:

  • hvorfor du i sin tid ikke gennemførte uddannelsen
  • hvilke relevante aktiviteter, du har beskæftiget dig med, siden du blev udmeldt
  • hvordan du har styrket dine akademiske kompetencer inden for fagområder, hvor du tidligere har opbrugt eksamensforsøg
  • væsentlige ændringer i helbredsmæssige forudsætninger
  • væsentlige ændringer i personlige/private forhold
Husk også at vedhæfte dokumentation for relevante forhold, hvor det er muligt.
Har du selv meldt dig ud af uddannelsen?

Hvis du selv har meldt dig ud af uddannelsen, skal du som udgangspunkt bare søge.

Hvis du selv har udmeldt dig på et tidspunkt, hvor du alligevel stod til udmeldelse, skal du søge ind, på samme måde som hvis universitetet havde meldt dig ud - se ovenfor.

Husk, at der skal gå mindst 5 måneder, fra du meldte dig ud, til du kan starte på samme uddannelse igen. Dvs. at du skal have meldt dig ud inden den 1. april, for at du kan starte igen den 1. september.

Har du gået på et andet universitet?

Hvis du har gået på samme uddannelse ved et andet universitet, gælder de samme regler. Desuden skal du altid uploade:

  • En eksamensudskrift fra uddannelsen med alle forsøg
  • En bekræftelse af din udmeldelsesårsag
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies