Skip to main content

Tidligere studerende

Mikael Hansen (cand. scient i idræt & sundhed) dimitterede i 2015 og arbejder i dag som projektleder i Dansk Skoleidræt. Her fortæller han om sit arbejde, samt hvorfor idrætsstudiet er relevant.

Jeg arbejder i Dansk Skoleidræt, hvor jeg arbejder som projektleder i programmet ’Sunde Børn Bevæger Skolen’. I øjeblikket bruger jeg meget af min energi på projektet ’Styr på Sundheden’. Det overordnede formål med projektet er, at sætte mere fokus på sundhedsundervisningen i skolen. Lærerene skal have inspiration til, hvordan de kan arbejde med det brede og positive sundhedsbegreb, og eleverne får en bedre forståelse af, hvor mange forskellige faktorer, der har indflydelse på deres sundhed. Men derudover arbejder jeg også i projektet ’Gåbus og Mini-motorik’. Det er meget varieret, og helt fantastisk, at jeg kan bruge min uddannelse, hver eneste dag. Jeg bruger fx uddannelsen når jeg styrer projektet, læser artikler, samarbejder med kollegaer og eksterne partnere, underviser og/eller styrer en proces.

Jeg synes idrætsstudiet er relevant, fordi samfundet står overfor en kæmpe udfordring, der handler om, at lære borgerne om det brede og positive sundhedsbegreb, samt at lære gode og sunde vaner. Og det kan vi, som idrætsstuderende, være med til at fremme, fordi vi har en meget holistisk og anerkendende tilgang til mennesker og deres udfordringer.”

 

Signe Asferg Rasmussen (cand. ccient i idræt & sundhed) dimitterede i 2012 og arbejder i dag som projektleder i Dansk Skoleidræt. Her fortæller hun, hvorfor hun valgte uddannelsen og hvordan hun bruger sine kompetencer i sit daglige arbejde. 

Jeg var nysgerrig på alt det, der ligger bag idrætten – for idræt er jo ikke bare at gå til sport et par gange om ugen, træne i fitness eller spille kamp. Idræt er meget mere end det – viden, teori, historie, kroppen, psyken og ikke mindst det sociale. Jeg havde oplevet studiet i et brobygningsforløb, som fangede mig rigtig meget – og gjorde mig nysgerrig på hele uddannelsen. Jeg er projektleder i Dansk Skoleidræt, hvor jeg har arbejdet med forskellige projekter – alt fra sundhedsundervisning, idrætsfaget, bevægelse i frikvartererne, motorik og større idrætsevents. Jeg bruger dagligt projektlederværktøjer og jeg bruger dagligt min viden om idræt og sundhed generelt. Derudover er jeg af og til instruktør på forskellige kurser, hvor jeg bruger den erfaring, jeg har opbygget på studiet.”

 

Uffe Lykke Vind (cand. scient.  i idræt & sundhed) dimitterede i 2014 og arbejder i dag som Eliteidrætskonsulent i Aabenraa kommune. Uffe fortæller her, hvilke kompetencer som uddannelsen har givet ham og hvordan han bruger dem i sit daglige arbejde.

 

”Generelt kan man sige, at det er de generelle akademiske kompetencer som jeg anvender mest i min hverdag. Dvs. evnen til at analysere, redegøre, forholde sig til ny viden og anvende den, samt projektledelse. Det bedste som uddannelsen har medført er, evnen til at stå foran folk og motivere, undervise eller inspirere. Dette anvender jeg nærmest på ugebasis, samt den analytiske tilgang til at løse problemer. Jeg mener uddannelsen er mere relevant end nogensinde. Da jeg oplever, at der er rigtig mange steder, hvor de idrætslige, sundhedsfaglige kompetencer kommer i spil og kan anvendes. Endvidere oplever jeg, at den udviklende tilgang til idrætsfaget også kommer mig til gavn i idéudvikling på mit arbejde. Hvis man har den mindste interesse i idræt, krop og bevægelse, vil jeg til hver en tid anbefale studiet. Én ting er, at man kommer ud med en uddannelse, som er relevant og en masse faglige kompetencer. Men fordi man igennem studiet bliver udfordret på mange parametre; kropsligt, mentalt og socialt oplever jeg at de dimittender, der kommer igennem idræt og sundhed er nogle ret velovervejede mennesker, som kan se ting fra flere forskellige vinkler og sjældent har et negativt syn på en opgave."