Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Idræt og Sundhed

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Idræt og Sundhed består af følgende elementer: 

  1. uniTEST
  2. Multiple Mini Interview (MMI) 

Bemærk, du skal ikke sende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning.  

uniTEST 

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt: 

  • Kritisk tænkning 
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig tænkning 

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål.  Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene

Multiple Mini Interview (MMI) 

MMI er en serie af seks strukturerede mini interviews og teststationer, hvor dine faglige og personlige kompetencer og praktiske færdigheder vurderes inden for emnerne ”Idræt”, ”Sundhed” og ”Motivation”. Vurderingen sker på baggrund af områderne:   

  • Kognitiv formåen. For eksempel evnen til at forstå og diskutere et oplæg eller reflektere over egne og andres praksis.
  • Fagspecifik viden og færdigheder. For eksempel evnen til at udføre specifikke bevægelser i forskellige sammenhænge. 
  • Kommunikation og relationelle færdigheder. For eksempel evnen til at præsentere en tekst eller kommunikere med holdkammerater.
  • Personlig integritet og motivation. For eksempel dine overvejelser om at søge ind på uddannelsen. 

Multiple Mini Interview foregår på dansk. 

Udvælgelsesprocessen 

Alle ansøgere der gennemfører uniTEST, inviteres efterfølgende til MMI.  
UniTEST udgør 1/7 del og MMI udgør 6/7 dele af den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.