Skip to main content
DA / EN

Lær at opbygge konkurrenceevne på tværs af internationale markeder

En bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi, HA har et bredt indhold af erhvervsøkonomi - bl.a. marketing, regnskab, finansiering, IT, planlægning og organisationsteori. Det giver dig alsidige erhvervskompetencer, som kan bruges i både private og offentlige virksomheder og inden for en bred vifte af brancher.

En erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse fra SDU Business School gør dig i stand til at bestride jobs inden for stort set alle virksomhedens administrative funktioner.

Linjen "HA - International business" er for dig, som ønsker at arbejde i en international virksomhed og beskæftige dig med bl.a. valg af nye markeder, opstart af nye virksomheder, planlægning af markedsføringsaktiviteter, internationalt salg på f.eks. vækstmarkeder samt indgåelse af internationale handelsaftaler.

Vi lever i en globaliseret verden med en stadigt stigende international konkurrence. Det stiller øget krav til, at der er en fremtidig arbejdsstyrke, som har en solid forståelse af, hvordan virksomheder opbygger og udvikler deres konkurrenceevne, herunder forbedrer og træffer beslutninger om eksport og internationale samarbejdspartnere på tværs af internationale markeder.

Uddannelsen giver dig solid viden inden for erhvervsøkonomi, og har fokus på viden og forståelse for mere specifikke problemstillinger inden for international business, international B2B markedsføring og international økonomi.

Du opnår kompetencer til at forstå, hvad der driver internationale virksomheder. Du vil således rustes til at forstå, planlægge og udvikle virksomheders forretningsaktiviteter på udenlandske markeder, herunder fastlægge strategier for nogle af de muligheder og udfordringer, virksomheder står over for i en globaliseret verden.

Derfor skal du læse HA - International Business

  • Du tilegner dig forretningsforståelse af forskellige internationale markeder
  • Du får indsigt i vækstmarkeder
  • Du tilegner dig særlig viden omkring internationale B2B-markeder/-relationer 
  • Du bliver i stand til at bidrage til  internationale strategiske anbefalinger
  • Du får indsigt i kulturforståelse
  • Du beriges med kompetencer som giver gode karrieremuligheder.