Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på HA - Digitalisering og Forretningsudvikling

Snart kan du læse om optagelsesprøven i 2022

Vi evaluerer løbende vores optagelsesprøver, og derfor kan vi endnu ikke fortælle dig, præcis hvordan næste års prøve kommer til at se ud. Du kan læse mere om næste års prøve i løbet af efteråret. 

Nedenfor kan du se, hvordan optagelsesprøven tidligere er forløbet. 

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven til bacheloruddannelserne i Erhvervsøkonomi, HA i Kolding består af følgende elementer: 

 • Motiveret ansøgning 
 • uniTEST
 • Struktureret interview 

 Bemærk, du skal uploade en motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2. 

#1 – Motiveret ansøgning 

 Din motiverede ansøgning bliver vurderet på baggrund af områderne: 

 • Motivation:  
  Her kan du komme ind på hvorfor du har valgt at søge ind på HA-studiet og hvorfor SDU 
 • Indsigt i studiet:  
  Her kan du komme ind på hvilke fagområder og undervisningsformer du forventer at møde på studiet, og dine forventninger til din egen arbejdsindsats 
 • Fagspecifik viden:  
  Her kan du komme ind på, om du har erhvervserfaring, som vil være relevant for studiet, og hvilke fremtidsmuligheder du ser med en HA-uddannelse
 • Personlige egenskaber og samfundsengagement: 
  Her kan du komme ind på, om du laver frivilligt arbejde, eller på anden vis engagerer dig i samfundet 

#2 - uniTEST  

uniTEST er en online multiple choice-test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU. 

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene

#3 - Struktureret interview 

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning. Her vurderer vi dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne: 

 • Motivation 
 • Indsigt i studiet
 • Fagspecifik viden 

Du skal kun til struktureret interview én gang selvom du søger ind på den dansksprogede HA Erhvervsøkonomi-uddannelse på mere end én campus på SDU. Resultatet fra interviewet vil indgå i kvote 2 vurderingen på alle de dansksprogede HA-uddannelser, hvor du er gået videre til struktureret interview.  

Du kan ikke selv vælge på hvilken campus, du vil til struktureret interview, men skal deltage i interviewet på den campus, der står i din indkaldelse. 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår