Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk

På bacheloruddannelsen i Fysik og Teknologi er matematik og fysik sproget, eksperimenter værktøjet og ingeniørtilgangen metoderne til analysere og løse fysiske og tekniske problemstillinger.

Du lærer om emner inden for:

 • klassisk fysik: Mekanik, termodynamik, elektromagnetisme, optik og akustik
 • moderne fysik: Kvantemekanik, faststoffysik og nanofysik
 • matematik: Differential- og integralregning, differentialligninger, lineær algebra, vektorfelter, statistik, numeriske metoder og anvendelse af matematisk computerværktøj
 • ingeniørfag: Fremstilling af nanostrukturer, analog og digitalelektronik, programmering, signalbehandling, sensorer og dataanalyse.

Desuden får du en dyb indsigt i de nyeste teknologier, som giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde med udvikling og/eller forskning. På uddannelsen kan du fx arbejde med projekter inden for udvikling af sensorer, hvori lys forstærkes milliarder af gange vha. metalliske nanostrukturer, udvikling af nye måleprincipper fx til bestemmelse af vand eller urenheder i olie, design og optimering af optiske metoder til kvalitetssortering af kartofler, matematisk modellering og simulering af fysiske og tekniske systemer eller fremstilling af nanostrukturerede materialer med helt nye egenskaber.

Kombinationen af projektarbejde og kurser på uddannelsens semestre giver dig solide ingeniørmæssige kernefagligheder. Den problemorienterede projektarbejdsform er et meget vigtigt element i uddannelsen, da den giver mulighed for at:

 • Koble teori og ingeniørpraksis
 • Træne arbejdsmetoder, som anvendes i projektgrupper
 • Forstå og optimere samarbejde og gruppedynamik i projektgrupper
 • Udforske og arbejde med mere komplekse og tværfaglige problemstillinger end du kan klare alene
 • Arbejde med virkelige, virksomhedsrelevante problemstillinger
 • Formidle og kommunikere faglige emner struktureret og forståeligt

Læs mere om uddannelsens opbygning 

Kandidatuddannelsen

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Læs mere om kandidatuddannelsen i Fysik og Teknologi.

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer. På 6. semester udarbejder du dit bachelorprojekt – ofte i samarbejde med en højteknologisk virksomhed. 

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet, hvor du fx kan arbejde med udvikling af optiske eller akustisk systemer, nye måleteknikker, nyt måleudstyr, signalbehandling eller få job i virksomheder, der fx udvikler højteknologiske produkter. Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad.  Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.