Studieordning

Studieordningen består af følgende dele:

  • den generelle studieordning
  • den fagspecifikke studieordning
  • kursusbeskrivelserne

Den generelle studieordning

Den generelle studieordning gælder for alle naturvidenskabelige uddannelser. Her finder du fælles regler om uddannelsernes struktur, tilrettelæggelsen af undervisning og eksamensbestemmelser.

Generel studieordning for naturvidenskabelige uddannelser (gældende fra 1. september 2018)

 

Fagspecifik studieordning

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste fagspecifikke studieordning, som du skal følge i hele din studietid. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Kursusbeskrivelserne

Kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus præciserer bl.a. kursets læringsmål, faglige indhold, undervisningsform og eksamensform.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies