Specialisering i Astronomi

Astronomi er videnskaben om alt uden for jorden og dens atmosfære, dvs. observationelle og teoretiske studier af solsystemet, galakser, galaksehobe og hele universet. Astronomi er en af de ældste videnskaber og indbefatter en række underemner, blandt andre kosmologi, læren om universet som helhed og astrofysik, som er læren om universets fysiske processer og objekter.

Studieforløb

Specialiseringen i Astronomi kan tages både på den et-faglige uddannelse i Fysik og på den to-faglige uddannelse med Fysik som centralt fag og Matematik som sidefag.

Hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Astronomi, skal du tage FY5xx: Observationskursus i astronomi (5 ECTS) som valgfag på 6. semester. Som en del af kurset får du mulighed for at komme på studietur til Tenerife og benytte det Nordiske Optiske Teleskop (NOT), som er et af de allerstørste teleskoper i Europa. Kurset udbydes første gang i foråret 2021.

Derudover består bachelordelen af Astronomi-specialiseringen af kurset FY535: Astrofysik og grundlæggende kosmologi (5 ECTS), som ligger på 5. semester. På den et-faglige uddannelse i Fysik er kurset obligatorisk. På den to-faglige uddannelse i Fysik og Matematik skal du tage det som valgfag på sidefaget, hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Astronomi.

Hvis du tager Astronomi-specialiseringen som en del af den to-faglige uddannelse i Fysik og Matematik, får du en unik mulighed for at opnå undervisningskompetence i både Fysik, Matematik og Astronomi på gymnasieniveau.  

Karriere

Specialiseringen i Astronomi er tilrettelagt, så den giver undervisningskompetence i både Astronomi,  Fysik og evt. også Matematik på gymnasieniveau, hvis du tager alle de anbefalede valgfag i astronomi/astrofysik på både bachelor- og kandidatniveau.

Astronomi-specialiseringen kvalificerer dig dog også til at arbejde med eksempelvis udvikling af software og algoritmer i robotindustrien.

Når du er blevet kandidat, kan du også vælge fortsætte din karriere på universitetet med en ph.d.-uddannelse. En ph.d.-grad giver dig kompetence til at forske på universiteter og i industrielle virksomheder.