Skip to main content

Specialisering i Astronomi

Astronomi er videnskaben om alt uden for jorden og dens atmosfære, dvs. observationelle og teoretiske studier af solsystemet, galakser, galaksehobe og hele universet. Astronomi er en af de ældste videnskaber og indbefatter en række underemner, blandt andre kosmologi, læren om universet som helhed og astrofysik, som er læren om universets fysiske processer og objekter.

Fagligt indhold

På den et-faglige uddannelse i Fysik er alle de astronomikurser, der udbydes på bachelorniveau, obligatoriske.

På den to-faglige uddannelse med Fysik som centralt fag og Matematik som sidefag skal du tage kurset FY535: Astrofysik og grundlæggende kosmologi (5 ECTS) som valgfag på sidefaget, hvis du ønsker at opnå undervisningskompetence i Astronomi på 5. semester.

Jobmuligheder

Fysikuddannelsen er tilrettelagt, så den kan give undervisningskompetence i både Fysik og Astronomi på gymnasieniveau, hvis du tager alle de anbefalede valgfag i astronomi/astrofysik på både bachelor- og kandidatniveau.

Astronomi-specialiseringen kvalificerer dig dog også til at arbejde med eksempelvis udvikling af software og algoritmer i robotindustrien.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet
  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 03.02.2021