Uddannelsens opbygning

Første år – det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. I kombination med et farmaceutisk grundkursus har du også grundlæggende kurser i støttefag som fysik, kemi, molekylær biologi, matematik og statistik.

Året bliver afsluttet med et gruppebaseret førsteårsprojekt, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder i dybden, både teoretisk og praktisk, med en naturvidenskabelig problemstilling, som I selv vælger. 

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår stifter du bekendtskab med en række farmaceutiske og kemiske discipliner:

  • Lægemiddelformulering og -fremstilling
  • Fysiologi og farmakologi
  • Farmaceutisk toksikologi
  • Organisk kemi
  • Fysisk kemi

Bachelorprojekt

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med en afgrænset videnskabelig problemstilling, som du undersøger eksperimentelt og/eller teoretisk.

Studieforløb

Du kan se en detaljeret oversigt over bacheloruddannelsens kurser og deres indhold, hvis du klikker på linket nedenfor. Her kan du se præcis, hvad de enkelte kurser går ud på, og hvornår vi anbefaler, du tager kurserne.

Se det anbefalede studieforløb