Karriere

Kompetencer

Med en bachelorgrad i Farmaci kan du forvente at beherske følgende færdigheder:

  • At kunne strukturere og gennemføre teoretiske og/eller eksperimentelle undersøgelser af farmaceutiske fænomener ved brug af relevante videnskabelige metoder
  • At kunne analysere og forholde dig kritisk til det farmaceutiske fagområdes teorier og modeller.
  • At kunne kombinere de naturvidenskabelige grunddiscipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye lægemidler

Kandidatmuligheder

De fleste bachelorer i Farmaci vælger at fortsætte på en kandidatuddannelse i enten Farmaci eller Medicinalkemi.

Bacheloruddannelsen giver dog også adgang til andre kandidatuddannelser på SDU.

Få et overblik over alle dine valgmuligheder i DIVA

Jobmuligheder

Mange farmaceuter arbejder i medicinalindustrien, hvor de typisk arbejder med udvikling, produktion og/eller kvalitetssikring af lægemidler.

Andre farmaceuter arbejder på apoteker, hvor de rådgiver og informerer patienterne om brug af lægemidler, herunder dosering, virkninger og bivirkninger. Derudover får stadig flere farmaceuter job inden for sundhedssektoren, primært på sygehusapoteker, hvor de arbejder med at sikre optimal brug af lægemidler.

Som farmaceut kan du også komme til at arbejde i offentlige styrelser, direktorater og råd, hvor du typisk kommer til at skulle forholde dig til etiske og samfundsmæssige problemstillinger i sundhedsvæsenet, især inden for lægemiddelområdet.