Introduktion til uddannelsen

Bacheloruddannelsen i Farmaci er tværfaglig og kombinerer fire fagområder: farmaceutiske fag, medicinske fag, kemiske fag og biokemiske fag. Uddannelsen har fokus på formulering og produktion af lægemidler og på de forskellige kemiske metoder som syntese, spektroskopi og computermodellering.

Farmaci er for dig, der er særligt interesseret i biologi og kemi, både praktisk og teoretisk. På uddannelsen arbejder du tværfagligt med både naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.

Dit første år giver dig en bred baggrund i centrale fag som kemi, fysik, biologi, kemisk analyse, matematik og statistik. På den måde får du et solidt naturvidenskabeligt fundament, som du bygger videre på, når du på andet og tredje studieår lærer om lægemidlers oprindelse, syntese og analyse samt formulering og fremstilling af lægemidler, herunder deres virkning og toksicitet.

Uddannelsen finder sted i moderne laboratorier og i SDUs særlige renrum. I renrum får du undervisning i steril produktion af medicin, og det gør farmaceuter fra SDU særligt eftertragtede af hospitaler og medicinalindustrien. 

Som farmaceut kommer du til at arbejde med udvikling, fremstilling og analyse af lægemidler og med genvinding eller syntisering af lægemiddelstoffer. Du får en dyb forståelse af, hvad lægemidler består af , og hvordan de forskellige typer af lægemiddelstoffer virker. Og du kan varetage opgaver inden for patientrådgivning og kvalitetskontrol. Du bliver uddannet til at gøre en betydelig forskel for menneskers sundhed.