Menu

Ofte stillede spørgsmål

Find også svar hvis du:

Jeg vil gerne søge om optagelse på SDU

Hvordan søger jeg om optagelse til en bacheloruddannelse?

Når du søger om optagelse til en bacheloruddannelse foregår det gennem den koordinerede tilmelding (KOT). Du skal søge gennem hjemmesiden www.optagelse.dk. Vi anbefaler, at du søger med login/NemID. Har du ikke NemID kan du oprette dig her www.nemid.nu

Præcisering af ansøgning i kvote 2 og kvote 1

Alle ansøgninger der er underskrevet og afsendt inden d. 15. marts kl. 12 behandles som ansøgninger i kvote 2. Hvis du søger i kvote 2, og du opfylder kravene, bliver du også vurderet i kvote 1.

Ovenstående formulering i ansøgningsskemaet på optagelse.dk må ikke forstås som en garanti for at du kan optages i kvote 1! Formuleringen bekræfter kun, at du har et eksamensgennemsnit der kan vurderes i kvote 1. Den vurdering sker dog først efter vi har afsluttet vurderingen i kvote 2.

Læs mere omkring "Sådan søger du".

Hvilken uddannelse skal jeg vælge?

Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, hjælper vi dig gerne i Studieservice med at komme frem til det rigtige valg. Du kan få vejledning pr. telefon, mail eller ved en vejledningssamtale på SDU i Odense. Skriv til Optagelsen. Dette tilbud gælder dog ikke for perioden den 5. juli til den 28. juli.

Hvornår skal jeg søge?

Du skal søge, så din ansøgning er fremme på SDU senest den 15. marts kl. 12.00 til kvote 2.

Du skal søge, så din ansøgning er fremme på SDU senest den 5. juli kl. 12.00 til kvote 1.

 Bliver du student i år? Så læs her hvordan du skal gøre.

Hvis du har underskrevet og sendt dine uddannelsesønsker, før dit eksamensbevis var tilgængeligt i Eksamensdatabasen, eller der på andre måder er sket opdateringer af dit eksamensbevis, så er det muligt at få lagt det nye eksamensbevis ind som bilag til uddannelsesønskerne. Læs hvordan hos Optagelse.dk.

Hvordan skal jeg sende mine bilag?

Du skal scanne eventuelle bilag i pdf format og åbne din ansøgning igen via www.optagelse.dk. Herefter uploader du bilagene. Husk at oplyse dit cpr-nummer på bilaget. Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar at uploade alle dine bilag rettidigt.

Hvordan ændre jeg noget i min ansøgning, som jeg sendt via www.optagelse.dk?

Hvis du fx ønsker at søge standby, slette standby, søge om udskudt start på medicin eller klinisk biomekanik, påføre studieretning, oplyse at du sommersupplere eller ikke gør alligevel, efter du har underskrevet din ansøgning på www.optagelse.dk, skal du skrive til Optagelsen.

Mailen til Optagelsen skal indeholde følgende:

 • Din fødselsdato
 • Fulde navn
 • Uddannelsen du har søgt og som skal ændres
 • Hvad du ønsker at ændre ved ansøgningen

Sidste frist for ændringer til ansøgningen er senest den 5. juli kl. 12.00.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at kunne søge om optagelse?

For at blive optaget på en universitetsuddannelse skal du have en adgangsgivende eksamen. Ifølge bekendtgørelsen vil det være den første afsluttede eksamen, der vil ligge til grund for din optagelse.

Herudover har hver uddannelse en række specifikke adgangskrav i form af bestemte fag på bestemte niveauer.

Se hvilke specifikke adgangskrav der er til den uddannelse, du vil søge om optagelse på.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene?

Opfylder du ikke kravet om en adgangsgivende eksamen, kan du søge om en særlig tilladelse til at søge ind. Se svar under spørgsmålet "Kan jeg søge om optagelse, hvis jeg ikke har en adgangsgivende eksamen?"

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, har du mulighed for at supplere. Uanset om du søger i kvote 2 eller kvote 1, er det muligt at supplere efter ansøgningsfristens udløb den 5. juli.

Særligt for uddannelserne Klinisk biomekanik, Medicin og Psykologi: Der er ikke betinget optaget på de 3 uddannelser, og du skal derfor have afsluttet suppleringen FØR den 5. juli.

Kan jeg supplere i efteråret, efter studiestart?

Det er ikke muligt at supplere efter studiestart.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Når du søger, skal du lave en ansøgning for hver af de uddannelser du søger om optagelse på, selvom de udbydes på samme institution. 

En ansøgning skal indeholde følgende bilag:  

 • Eksamensbevis for din adgangsgivende eksamen (er din eksamen fra 2004 og frem vil dit bevis automatisk blive hentet fra eksamensdatabasen såfremt du giver tilladelse til dette). Bliver du student i år? Læs her hvordan du skal gøre.
 • Enkeltfagsbeviser, hvis du har suppleret nogle fag
 • Evt. en motiveret ansøgning (se nedenfor: "Skal jeg sende en motiveret ansøgning eller et cv?")
 • Evt. et cv (se nedenfor: "Skal jeg sende en motiveret ansøgning eller et cv?")

Læs mere omkring "Sådan søger du".

Skal jeg sende en motiveret ansøgning eller et CV?

Ved nogle uddannelser på SDU, kræver det at du sender en motiveret ansøgning og et CV, for at din ansøgning kan blive vurderet i kvote 2.

Se her om den uddannelse du søger om optagelse på, kræver du sender en motiveret ansøgning og et CV med.

Hvad er tilsagn/standby?

Når du søger om optagelse, har du mulighed for at søge en standbyplads. Ønsker du standby, skal du krydse af i feltet for standby i KOT-ansøgningen.

Læs mere om tilsagn/standby.

Hvad er hurtigstartsbonus?

Hvis du søger ind på en uddannelse senest 2 år efter du er blevet student, får du justeret dit eksamensgennemsnit, ved at universitetet ganger dit eksamensgennemsnit med 1,08.

Hvis du skal have justeret dit gennemsnit i 2018, skal du altså være student fra 2018, 2017 eller 2016. Læs mere om bonusberegning under punktet "Kvote 1".

Kan jeg søge i kvote 2, når jeg først bliver student til sommer?

Du kan sagtens søge om optagelse i kvote 2, selvom du først afslutter din adgangsgivende eksamen til sommer. Du skal bare huske at vedlægge et dokument til din ansøgning, hvorpå du tilkendegiver, at du afslutter din adgangsgivende eksamen senest den 5. juli, samt at du kommer til at opfylde de specifikke adgangskrav. Husk at uploade det endelige eksamensbevis på din ansøgning på www.optagelse.dk senest den 5. juli.

Læs mere om årets studenter.

Kan jeg søge om optagelse, hvis jeg allerede har en uddannelse?

Har du allerede gennemført eller er du i gang med en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, som du afslutter inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan blive optaget på den uddannelse, som du ønsker at søge ind på, medmindre der er gået 6 år siden den oprindelige uddannelse er afsluttet.

Du kan læse mere om loven på SDU's hjemmeside eller på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse om muligheder for dispensation fra begrænsningen og se positivlisten over uddannelser, hvor du uafhængigt af reglen må søge om optagelse.

Kan jeg søge om optagelse, selvom jeg først opfylder adgangskravene efter ansøgningsfristen?

Du kan sagtens søge om optagelse selvom du er ved at supplere og dermed først kommer til at opfylde adgangskravene efter ansøgningsfristen.

Uanset om du søger i kvote 2 eller kvote 1 er det muligt at supplere ét fag ét niveau efter 5. juli. Suppleringen skal blot være afsluttet inden studiestart. 

Læs mere om supplering.

Kan jeg søge om optagelse uden en adgangsgivende eksamen?

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen kan du søge om en særlig tilladelse med baggrund i andre kvalifikationer.

Det er en forudsætning, at du opfylder de specifikke krav til uddannelsen og at du har erhvervet tilsvarende kvalifikationer gennem anden form for uddannelse.

Søger du særlig tilladelse, er ansøgningsfristen den 15. marts.

Læs mere om særlig tilladelse.

Bliver min kvote 2 ansøgning også vurderet i kvote 1?

Hvis du sender din ansøgning inden den 15. marts, vil den altid blive behandlet i både kvote 1 og kvote 2. 

Undtagelser er dog:

 • ansøgere, der søger med særlig tilladelse 
 • ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag, der ikke kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen

Disse ansøgere vil udelukkende få deres ansøgning vurderet i kvote 2.

Har det betydning for min ansøgning, hvilken prioritet uddannelsen har?

Hver ansøgning bliver vurderet individuelt og din prioritering af rækkefølge, har derfor ikke indflydelse på vurderingen af dine ansøgninger.

Hvilke krav stilles der til mine danskkundskaber?

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2).

Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Til medicin er det et krav, at karakteren 7 eller mere på 7-trinsskalaen er opnået i alle Studieprøvens 4 delelementer. Danskkravet gælder ikke for ansøgere fra nordiske lande.

Hvordan annullere jeg min ansøgning?

Hvis du ønsker at annullere en af dine søgte uddannelser, skal du gøre det på www.optagelse.dk inden den 5. juli kl. 12.00. 

Hvordan skal jeg søge, hvis jeg har en udenlandsk eksamen?

Ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk eksamen er den 15. marts.

Hvis din eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, vil din ansøgning blive behandlet både i kvote 1 og 2, medmindre du gør os opmærksom på andet. 

Dette gælder for:

 • International Baccalaureate (IB)
 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB)
 • Europæisk Baccalauréat (EB)
 • Option Internationale du Baccalauréat (OIB) 
 • Eksamener fra EU/EØS-lande

Eksamener fra lande udenfor EU/EØS kan ikke sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen og vil kun blive behandlet i kvote 2.

Kan jeg få hjælp, hvis jeg har funktionsnedsættelse?

Har du en permanent fysisk eller psykisk lidelse, som betyder at du har brug for særlig støtte til at gennemføre en universitetsuddannelse kan du søge Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Formålet med Specialpædagogisk Støtte (SPS) er at sikre, at studerende, uanset handicap eller funktionsnedsættelse, kan gennemføre en videregående uddannelse.

Støtte gives udelukkende til nødvendige specialpædagogiske hjælpemidler, som støtter dig under uddannelsen, i undervisningen og til eksamen. Støtte gives kun, hvis dit handicap kan kompenseres.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte SPS kontoret, Studieservice på tlf. 6550 1800 eller e-mail sps@sdu.dk.

Læs mere om SPS.

Kan jeg forbedre mit eksamensgennemsnit på min adgangsgivende eksamen?

Det er ikke muligt at forbedre sit gennemsnit på den adgangsgivende eksamen.

Har du bestået flere adgangsgivende gymnasiale uddannelser, lægges den først beståede uddannelse til grund, når eksamensgennemsnittet enten udgør en del af adgangskravet eller anvendes som udvælgelseskriterium.

Det er heller ikke muligt at indregne karakterer fra enkeltfag i eksamensgennemsnittet.

Skal jeg betale for uddannelsen, når jeg er fra udlandet?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra studerende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder for både deltids- og fuldtidsstuderende.

Dette gælder dog ikke for udvekslingsstuderende, studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark eller studerende, der har fået friplads med stipendium fra staten.

Ønsker du yderligere information skal du kontakte SDU International.

Kontakt os

Vi står klar til at hjælpe dig, hvad end du er sikker på dit studievalg eller godt kunne bruge et par gode råd.

Læs mere

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies