Menu

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Når du har spørgsmål til:

Fup eller fakta

Hvis jeg søger i kvote 2, skal jeg så søge igen i kvote 1, hvis min ansøgning skal vurderes i begge kvoter?
  • Nej, du behøver kun at søge i kvote 2 fra den 1. februar og inden 15. marts kl. 12:00.
  • Din ansøgning vil automatisk blive vurderet i kvote 1, hvis du lever op til adgangskravene.
  • Du skal altså kun søge én gang til universitetet.
  • Du tager ikke en plads fra en anden i kvote 2, hvis det ender med, at du bliver optaget i kvote 1.
Hvis jeg søger i kvote 2, bliver jeg ikke optaget i kvote 1, selvom mit gennemsnit rækker til optagelse i kvote 1

Jo.

Hvis dit gennemsnit opfylder adgangskvotienten i kvote 1, bliver du optaget i kvote 1, selvom du søger i kvote 2.

Når du søger i kvote 2, vil du nemlig altid blive vurderet i kvote 1, hvis du lever op til adgangskravene.

Det kan derfor være en god ide at søge i kvote 2, da du på denne måde har 2 muligheder for at blive optaget.

Hvis jeg har samme gennemsnit som adgangskvotienten fra sidste år, bliver jeg så optaget?

Nej, ikke med sikkerhed.

Adgangskvotienten varierer fra år til år, du kan derfor ikke være sikker på, at adgangskvotienten er den samme, det år du søger.

Derfor er det en god ide at søge i kvote 2, så du på den måde har mulighed for at blive vurderet i både kvote 1 og 2.

Jeg har kun et begrænset antal forsøg til at søge ind på en uddannelse

Nej.

Du kan søge om optagelse til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse ved SDU via Den Koordinerede Tilmelding en gang om året.

Der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange du må søge om optagelse på en uddannelse.

Der gælder dog særlige regler, hvis du allerede har en uddannelse (begrænsning af dobbeltuddannelser) eller har været optaget på den samme uddannelse før.

Jeg kan bare søge en dispensation, hvis jeg ikke opfylder adgangskravene

Nej. 

Bemærk, du kan ikke søge om at blive fritaget fra et af de specifikke adgangskrav.

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du mener, at du har erhvervet tilsvarende kvalifikationer efter afslutning af din adgangsgivende eksamen.

Det er nødvendigt, at du kan dokumentere dine alternative kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen.

Opfylder du ikke et eller flere specifikke adgangskrav?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de specifikke adgangskrav via din adgangsgivende eksamen, kan du supplere fag og niveauer.

Det er i nogle tilfælde også muligt at få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV) hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau i faget. Du kan henvende dig til dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få en individuel vurdering af dine kompetencer.

Hvis jeg stiller dumme spørgsmål i forbindelse med min ansøgning, kan det gå ud over, om jeg kan blive optaget på uddannelsen

Nej.

Først og fremmest: Der findes ingen dumme spørgsmål. Dine spørgsmål omkring fx hvordan du skal søge om optagelse, adgangskravene til uddannelsen, hvordan din ansøgning bliver vurderet i kvote 2 og om du kan og hvordan du søger om dispensation, tæller ikke med i vurderingen af din ansøgning.

Du er altid velkommen til at kontakte Optagelsen, hvis du har spørgsmål om ansøgningen.

Er der noget specifikt, du har brug for at vide om din uddannelse, er det er en god ide at orientere dig på SDUs hjemmeside eller kontakte den faglige vejleder på uddannelsen.

Jeg får "point" for det, jeg laver i mit sabbatår

Nej, for det meste er det ikke tilfældet.

Det, du laver i dit sabbatår, kommer ikke med i betragtning, når du søger ind på kvote 2. Uddannelserne har forskellige optagelsesprøver, som du kan læse om på den enkelte uddannelse under ”Optagelsesprøve – kvote 2”.

Bemærk, nogle uddannelser har samtaler eller et krav om et CV, når du søger i kvote 2, og der kan det i nogle tilfælde være fordelagtigt, hvis du i dit sabbatår har fået større viden om det område, du gerne vil uddanne sig indenfor.

Mit eksamensbevis kan blive for gammelt

Nej. 

Din studentereksamen eller hf-eksamen bliver ikke for gammel, så længe disse eksaminer er adgangsgivende til universitetet.

Du får dog ikke ganget dit eksamensgennemsnit med 1,08, hvis det er mere end to år siden, du afsluttede din adgangsgivende eksamen.

Hvis dit eksamensbevis har karakterer efter 13-skalaen, omregner vi eksamensresultatet efter en særlig omsætningstabel, der stiller 13-skalaen lige med den nye 7-trinsskala. Du skal ikke selv foretage dig noget.

Jeg kan forbedre mit eksamensgennemsnit ved at supplere

Nej.

Du kan ikke ændre på dit eksamensgennemsnit, heller ikke selvom du supplerer.

Dit eksamensgennemsnit vil altid være det samme.

Hvis du har taget flere adgangsgivende ungdomsuddannelser, er det den først gennemførte, der tæller.

Du kan søge om dispensation fra reglerne om adgangsregulering, hvis du mener, at der var usædvanlige forhold, der gjorde sig gældende i forbindelse med gennemførelse af din adgangsgivende eksamen, som har påvirket dine muligheder for at opfylde betingelserne for at blive optaget på en uddannelse.

Jeg kan blive fritaget fra de specifikke adgangskrav

Nej.

Uanset hvilke usædvanlige forhold, der har forhindret dig i enten at bestå et specifikt adgangskrav, fx Matematik B, skal du stadigvæk opfylde alle adgangskrav for at kunne søge om optagelse.

Opfylder du ikke kravene, skal du supplere i det manglende fag eller niveau.

Det er i nogle tilfælde også muligt at få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau i faget. Du kan henvende dig til dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få en individuel vurdering af dine kompetencer.

Hvis jeg ikke opfylder de specifikke adgangskrav, kan jeg kun søge i kvote 2

Nej.

Du skal opfylde alle adgangskrav uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Du kan komme til at opfylde de specifikke adgangskrav på flere måder:

Årets studenter:

Du kan godt søge om optagelse i både kvote 1 og kvote 2, selvom du endnu ikke har afsluttet din uddannelse og fået dit eksamensbevis.

Du skal blot oplyse SDU om at du kommer til at opfylde adgangskravene, når du sender din ansøgning om optagelse.

Husk at sende dit eksamensbevis til SDU senest 5. juli kl. 12:00.

Læs mere om årets studenter her.

Supplering:

Du kan enten vælge at supplere de fag eller niveauer, som det kræves for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Det er muligt at supplere et fag, et niveau efter ansøgningsfristens udløb 5. juli. Suppleringskurset skal være bestået inden 31. august i ansøgningsåret.

Individuel Kompetence Vurdering (IVK)

Det er i nogle tilfælde også muligt at få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV), hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau i faget.

Du kan henvende dig til dit lokale VUC og høre om dine muligheder for, at få en individuel vurdering af dine kompetencer.

Jeg kan altid regne med det, der står på UG.dk

Ja.

De adgangskrav, der står på www.ug.dk er altid rigtige.

Bemærk, universitetet bestemmer selv regler om fx kriterier for kvote 2, dispensationer og supplering. Derfor skal du altid orientere dig på SDUs hjemmeside om de gældende regler eller kontakte Optagelsen hvis du er i tvivl.

Det er let at skifte uddannelse, når jeg først er optaget på universitetet

Det kan godt lade sig gøre at skifte fra ét studie til et andet. Der er dog en række forbehold, du skal gøre dig klart.

  1. der skal være ledige pladser på den uddannelse, du ønsker at skifte til.
  2. det er et krav, at du har bestået samtlige studieelementer på uddannelsens første år (60 ECTS).

Et studieskift kræver, at du sender en ansøgning om studieskift. Vær opmærksom på, at disse regler også gælder, når du søger om overflytning fra ét campus til et andet inden for SDU (f.eks. ved overflytning fra HA i Kolding til HA i Odense).

Bemærk, når du først er optaget på et sidefag eller tilvalg kan du ikke skifte til et nyt sidefag eller tilvalg. Det er dog stadig muligt at fortryde dit valg af sidefag eller tilvalg inden for de første 14 dage efter studiestart.

Jeg kan ikke søge i kvote 2, når jeg bliver student til sommer

Jo, du kan godt søge i kvote 2. 

Årets studenter:

Du kan godt søge om optagelse i både kvote 1 og kvote 2, selvom du endnu ikke har afsluttet din uddannelse og fået dit eksamensbevis.

Du skal blot oplyse SDU om at du kommer til at opfylde adgangskravene, når du sender din ansøgning om optagelse. 

Husk at sende dit eksamensbevis til SDU senest 5. juli kl. 12:00.

Læs mere om årets studenter her.

Jeg kan nå at supplere i løbet af efteråret, efter jeg er optaget

Nej.

Inden du begynder på din uddannelse, skal du have gennemført dine suppleringskurser og leve op til de adgangskrav, der stilles. Du skal sende eksamensbeviser til Optagelsen på SDU inden 31. august, hvis du supplere efter den 5. juli.

Særlige suppleringsregler for Medicin og Klinisk biomekanik
På medicin og klinisk biomekanik kan du kun supplere ét fag, ét niveau efter 5. juli 2019. Suppleringen skal være afsluttet inden studiestart, altså senest 31. august 2019 og din optagelse er betinget af, at du består suppleringen.

Hvis du søger om vinterstart, så kan du supplere flere fag, og de skal være afsluttet inden studiestart, altså senest den 31. januar 2020.

Jeg har været optaget på andre uddannelser tidligere, så nu kommer jeg bagerst i køen, eller kan ikke blive optaget

Nej.

Alle ansøgere vurderes på samme vilkår. Derfor har det ingen betydning for din optagelse, om du har været optaget på andre uddannelser tidligere.

Der er dog nogle undtagelser herfor:

Samme uddannelse
Søger du optagelse eller genindskrivning på en uddannelse, som universitetet tidligere har udmeldt dig fra, kan du som udgangspunkt ikke optages igen. Dette gælder også, hvis du var optaget på et andet universitet.  Dog har Universitetet mulighed for konkret, fagligt at vurdere, om du har forbedret dine muligheder for at gennemføre uddannelsen væsentligt. Det vil sige, om de forhold, der spillede ind tidligere, har ændret sig væsentligt. Du kan læse mere om dispensation for optagelse på samme uddannelse her.

Begrænsning af dobbeltuddannelse
Hvis du har været optaget på en uddannelse tidligere og gennemført den, skal du være opmærksom på, at du ikke må tage en uddannelse på samme eller lavere niveau efter reglerne om dobbeltuddannelser. Læs mere om dobbeltuddannelser her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies