Europæiske Studier

  • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
  • Denne uddannelse udbydes på engelsk

Fakta om uddannelsen i Europæiske Studier

 

Lær at analysere regionale, nationale og tværnationale strukturer og udviklingstendenser i Europa

Med bacheloruddannelsen i Europæiske Studier får du via fag fra statsvidenskab, kulturstudier, historie og økonomi indsigt i regionale, nationale og tværnationale strukturer og udviklingstendenser. Uddannelsen er tværfaglig og giver dig en teoretisk forståelse af, en faktuel viden om samt en evne til at analysere følgende hovedområder:

  • Politiske og historiske forudsætninger for europæisk integration
  • Regionale strukturer og udvikling
  • Kommunikation og kultur
  • Offentlig forvaltning og institutioner

Du vil blive i stand til at anvende metoder, der gør det muligt for dig selvstændigt at generere, organisere, afrapportere og lede udviklingsprojekter med et regionalt, nationalt og/eller europæisk fokus. Du vil desuden være i stand til at formidle resultaterne til interessenter, politikere og den brede offentlighed mere generelt.

Uddannelsen foregår på engelsk, og dine studiekammerater kommer både fra Danmark og resten af Europa. 

 

Du finder meget mere information om uddannelsen på den engelske hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os.

Søg ind nu!

optagelse.dk

Få styr på din ansøgning

Få overblik over hvad din ansøgning skal indeholde.

læs mere

Europæiske studier

Download brochuren