Kompetenceprofil

Viden og forståelse

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA, ved Syddansk Universitet giver forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis indenfor de fagområder, der tilsammen udgør erhvervsøkonomi samt de metoder, der knytter sig hertil. Centrale fagområder er virksomhedsøkonomi, marketing, organisation, finansiering og regnskabsvæsen. Til støtte for de centrale fagområder har bacheloren desuden viden om samfundsøkonomi, erhvervsjura og IT. Den viden, bacheloren har erhvervet sig, er på et sådant niveau, at han eller hun kan reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.

Færdigheder

En bachelor i erhvervsøkonomi, HA kan anvende videnskabelige metoder til indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data til beskrivelse og analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold samt teoretiske problemstillinger, der knytter sig hertil. Bacheloren kan vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for erhvervsøkonomien samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller. Disse kan bacheloren formidle til kolleger samt virksomhedens ledelse og umiddelbare omverden. 

Kompetencer

En bachelor i erhvervsøkonomi, HA kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer samt selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Endelig kan bacheloren identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring.

Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi giver kompetence til beskæftigelse i såvel private som offentlige virksomheder i specialist – eller generalistfunktioner på mellemlederniveau. Uddannelsen giver adgang til optagelse på cand.merc. og cand.merc.aud. studierne.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies