Skip to main content

Fra gymnasieelev til studerende

Undervisningen

Vi kalder tingene noget andet, fordi det er noget andet: Du går på universitetet, ikke i skole. Du er studerende, ikke elev. Du har undervisere, ikke lærere.  Du har pauser, ikke frikvarter. På universitetet har du færre undervisningstimer, og der er ikke mødepligt. I stedet forventer vi, at du selv planlægger din studietid mellem de skemalagte timer. Uddannelsen er et fuldtidsstudie, og vi forventer, at du studerer på fuld tid. Der er meget litteratur, der skal læses, og store dele kan være på engelsk. Der er afleveringer og opgaver, der skal løses. Til forelæsninger er det typisk store hold, mens holdene er mindre til øvelsestimer, hvor det ofte er en ældre studerende, der underviser. Ved at bruge tid på at diskutere og forberede dig sammen med dine medstuderende, fx i en studiegruppe, vil du lære mere og få nye perspektiver på det faglige. Du vil opdage, at du efter noget tid har vænnet dig til alt det nye og fundet din egen måde at studere på. 

Det sociale

Ældre studerende tager godt imod dig og dine medstuderende, når I starter. De vil hjælpe dig med at opbygge sociale relationer og komme godt i gang med det faglige. Vi anbefaler, at du kommer med i en studiegruppe, hvor I arbejder sammen om det faglige og støtter hinanden, når det er svært. Ved at tale med dine medstuderende, vil du opleve, at de fleste oplever tvivl og usikkerhed på egne evner. Det er helt naturligt i alt det nye, og derfor er det vigtigt fra starten at knytte stærke relationer til medstuderende, så I kan hjælpe og opmuntre hinanden.

Dine studiekompetencer

Du er ansvarlig for din egen læring på universitetet. Det er din lyst til at lære, der driver dig. Du arbejder selvstændigt, og du planlægger selv, hvordan du vil prioritere læsning, forberedelse, studiegruppearbejde og opgaver. At strukturere din tid er vigtigt for at få et højt udbytte. Det er bedre, at du forstår stoffet og har et overblik over indholdet, end at du læser alle ord på alle sider i pensum. Adgangskravene til uddannelsen indikerer, hvad du skal være god til fagligt; fx er Matematik A et udtryk for, at du skal være god til matematik.

How to uni – et online studiestartskursus 

For at lette din overgang til studiet, har vi udviklet et online studiestartskursus til dig, How to uni, som du får adgang til, inden du skal starte. Kurset introducerer dig til studielivet, regler, studieteknik og vores forventninger til dig.

 

Læs mere om studieliv og karrieremuligheder.

Vil du gerne vide endnu mere om, hvordan det er at gå fra at være elev til studerende?

Så kan du fx høre studerende fortælle om deres første tid på universitetet.

LÆS MERE