Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Erhvervsøkonomi, HA i Esbjerg

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

I løbet af efteråret offentliggør vi information om optagelsesprøven i 2021. Indtil da kan du se, hvordan prøven forløb i 2020.

Optagelsesprøven i 2020

Optagelsesprøven til bacheloruddannelserne i Erhvervsøkonomi, HA i Esbjerg består af følgende elementer:

 1. Motiveret ansøgning
 2. uniTEST
 3. Struktureret interview

Bemærk:
Du skal uploade motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2.

Motiveret ansøgning

Din motiverede ansøgning bliver vurderet på baggrund af områderne:

 • Motivation:
  Her kan du komme ind på hvorfor du har valgt at søge ind på HA-studiet og hvorfor SDU.
 • Indsigt i studiet:
  Her kan du komme ind på hvilke fagområder og undervisningsformer du forventer at møde på studiet, og dine forventninger til egen arbejdsindsats.
 • Fagspecifik viden:
  Her kan du komme ind på, om du har erhvervserfaring, som vil være relevant for studiet, og hvilke fremtidsmuligheder du ser med en HA-uddannelse.
 • Personlige egenskaber og samfundsengagement:
  Her kan du komme ind på, om du laver frivilligt arbejde, eller på anden vis engagerer dig i samfundet.

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Struktureret interview

Interviewet tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

 • Motivation
 • Indsigt i studiet
 • Fagspecifik viden

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST er afgørende for det efterfølgende kvote 2 forløb. Der kan være to udfald:

 1. De 40 ansøgere med højeste score fra uniTEST inviteres til interview og ansøgerne optages fra toppen indtil pladserne på uddannelsen er fyldt op. 
 2. De ansøgere der står tilbage på listen, vil ikke blive vurderet i kvote 2, men går videre til vurdering i kvote 1.