Adgangskrav

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA – Global Business Relationships, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Engelsk B (bestået med 3,0 eller mere)
  • Matematik B
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0 og 3,0 for Engelsk B, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2. Se krav til engelsk sprogkundskaber.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.


Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi, HA – Global Business Relationships består af følgende elementer:

 1. Motiveret ansøgning (på engelsk)
 2. uniTEST
 3. Struktureret interview (på engelsk)

Bemærk:
Du skal uploade motiveret ansøgning sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk senest 15. marts, for at du kan blive vurderet i kvote 2.

Motiveret ansøgning (på engelsk)

Din motiverede ansøgning skal skrives på engelsk og vil blive vurderet på baggrund af områderne:

 • Motivation:
  Her kan du komme ind på hvorfor du har valgt at søge ind på HA-studiet og hvorfor SDU.
 • Indsigt i studiet:
  Her kan du komme ind på hvilke fagområder og undervisningsformer du forventer at møde på studiet, og dine forventninger til egen arbejdsindsats.
 • Fagspecifik viden:
  Her kan du komme ind på, om du har erhvervserfaring, som vil være relevant for studiet, samt hvilke fremtidsmuligheder du ser med en HA-uddannelse.
 • Personlige egenskaber og samfundsengagement:
  Her kan du komme ind på, om du laver frivilligt arbejde, eller på anden vis engagerer dig i samfundet.

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Struktureret interview (på engelsk)

Interviewet foregår på engelsk og tager udgangspunkt i din motiverede ansøgning. Vi vurderer dine faglige og personlige kompetencer inden for områderne:

 • Motivation
 • Indsigt i studiet
 • Fagspecifik viden

Udvælgelsesprocessen

Resultatet af uniTEST er afgørende for det efterfølgende kvote 2 forløb. Der kan være tre udfald:

 1. De 10 ansøgere som har opnået de højeste uniTEST scorer og står øverst på listen går direkte videre til kvote 2 vurdering. Kvote 2 processen er tilendebragt på den mest positive vis for denne gruppe af ansøgere.
 2. De næste 22 ansøgere på listen inviteres til et opfølgende struktureret interview
 3. De ansøgere der står tilbage på listen, vil ikke blive vurderet i kvote 2, men går videre til vurdering i kvote 1

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.
Struktureret interview afholdes 25. maj.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse.
Læs mere om deltagelse i uniTEST fra udlandet.
Struktureret interview kan gennemføres via Skype.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser 60
Fordeling (%) i kvote 1/2 70/30
 Kvotient i kvote 1 (2019)
Alle optaget

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 19215.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021.

Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies