Spørgsmål om studiet

Hvis du vil vide mere om det faglige indhold på studiet, fagenes sammensætning, praktik- og studieophold og studiemiljøet, kan du kontakte de faglige vejledere. De faglige vejledere er selv studerende og har et godt kendskab til uddannelsen. De kan kontaktes via mail på: vejledning.merc.od@sam.sdu.dk.

Spørgsmål om optagelse og lignende

Har du spørgsmål om optagelse, kan du kontakte Studenterservice på: 6550 1051 eller via mail-formularen på www.sdu.dk/spoc.

Se mere om optagelse.

Prøv en dag som studerende

Du kan også blive "Studerende for en dag", hvor du følger en studerende og oplever, hvordan undervisningen foregår.

Se mere om at være "Studerende for en dag".