Skip to main content

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen skal være søgt i kvote 2 inden den 15. marts kl. 12:00.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, skal du ansøge om 'optagelse på andet grundlag'. Du skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Se liste over adgangsgivende eksamener til SDU.

Du kan få lov til at søge om optagelse uden den adgangsgivende eksamen, hvis du kan dokumentere, at du på anden måde har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. Det kan fx være en anden uddannelse, som dokumenterer almene studieforberedende kompetencer.

Dispensation er ikke en garanti for optagelse

En dispensation for kravet om den adgangsgivende eksamen er ikke en garanti for optagelse, men giver dig adgang til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2, hvor du også skal deltage i optagelsesprøver.

 Vi anbefaler, at du tager en fuld adgangsgivende eksamen, så du også har mulighed for at søge gennem kvote 1.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation skal du desuden uploade:

  • CV
  • Dokumentation for at du opfylder de specifikke adgangskrav
  • Dokumentation for større skriftlige opgaver
  • Dokumentation for de kvalifikationer du har, som kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen. Fx eksamensbeviser fra tidligere uddannelser

Hvad lægger vi vægt på, når vi vurderer din ansøgning?

I vurderingen lægger vi vægt på, at du har en eller flere relevante uddannelser af et vist omfang og med et vist teoretisk indhold, herunder en skriftlig opgave.

Relevante uddannelser kan for eksempel være:

  • En professionsbacheloruddannelse
  • En erhvervsuddannelse

Skriftlig produktion/opgave:

Du skal kunne dokumentere større skriftlige opgaver eller tilsvarende skriftlige projekter på gymnasialt niveau. Større skriftlige opgaver kan for eksempel være:

  • Bachelor-projekt
  • Større skriftlig opgave (SSO)
  • eller lignende

Har du ikke tidligere lavet en større skriftlig opgave (SSO), eller et andet bachelorprojekt, kan du tilmelde dig til en større skriftlig opgave og opnå en eksamen hos VUC. Undersøg derfor dine muligheder hos VUC og tilmeld dig hold i god tid. Det er kun i bestemte perioder, det er muligt at blive tilmeldt hold. SDU skal senest d. 31. august have modtaget dit bevis for en større skriftlig opgave, når du søger om optagelse på andet grundlag. 

Sidst opdateret: 09.11.2020