Skip to main content

Har du gået på en Rudolf Steiner-skole?

Har du et vidnesbyrd fra en Rudolf Steiner skole efter 12 års skolegang, vurderer vi, om du har opnået et fagligt niveau, der svarer til en bestået adgangsgivende eksamen.

Du skal derudover også opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse, dvs. gymnasiale fag på enten A-, B eller C-niveau. Universitetet vurderer ud fra dit vidnesbyrd, om du lever op til de enkelte fags faglige krav både i forhold til indhold og omfang, dvs. pensum og timetal.

Hvis du afslutter en Steiner HF, vil de opnåede fagniveauer stå på dit vidnesbyrd.

Opfylder du ikke alle adgangskravene, skal du tage det eller de manglende fag som enkeltfag på VUC.

Hvornår skal du søge?

Du skal søge  senest 15. marts kl. 12.00.

Hvad skal du huske at uploade til din ansøgning?

  • Vidnesbyrd
  • Andre eksamensbeviser fx for enkeltfag

Sidst opdateret: 04.07.2020