Skip to main content

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Dispensation fra kravet om en adgangsgivende eksamen skal være søgt i kvote 2 inden den 15. marts kl. 12:00.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, skal du søge om 'optagelse på andet grundlag'. Du skal stadig opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Se liste over adgangsgivende eksamener til SDU

Du kan søge om optagelse uden en adgangsgivende eksamen, hvis du kan dokumentere, at du på anden måde har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse. 

Hvad lægger vi vægt på, når vi vurderer din ansøgning?

Relevant uddannelse

I vurderingen af ansøgningen om optagelse på andet grundlag lægger vi vægt på, at ansøger har en længerevarende eller flere relevante uddannelser af et vist teoretisk omfang og niveau, herunder en større skriftlig opgave. I vurderingen kan vi ikke dispensere fra de specifikke adgangskrav til uddannelserne på SDU.

Relevante uddannelser kan for eksempel være:

  • En professionsbacheloruddannelse
  • En erhvervsuddannelse

Skriftlig produktion/opgave

Du skal kunne dokumentere større skriftlige opgaver eller tilsvarende skriftlige projekter på gymnasialt niveau. Større skriftlige opgaver kan for eksempel være:

  • Bachelor-projekt
  • Større skriftlig opgave (SSO)
  • eller lignende

Har du ikke tidligere lavet en større skriftlig opgave (SSO), eller et andet bachelorprojekt, kan du tilmelde dig til en større skriftlig opgave og opnå en eksamen hos VUC. Undersøg derfor dine muligheder hos VUC og tilmeld dig hold i god tid. Det er kun i bestemte perioder, det er muligt at blive tilmeldt hold. SDU skal senest d. 31. august have modtaget dit bevis for en større skriftlig opgave, når du søger om optagelse på andet grundlag. 

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation skal du desuden uploade:

  • CV
  • Dokumentation for at du opfylder de specifikke adgangskrav
  • Dokumentation for større skriftlige opgaver
  • Dokumentation for de kvalifikationer du har, som kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen. 

Dispensation er ikke en garanti for optagelse

En dispensation fra kravet om den adgangsgivende eksamen er ikke en garanti for optagelse, men giver dig adgang til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2, hvor du også skal deltage i optagelsesprøver.

Vi anbefaler, at du tager en fuld adgangsgivende eksamen, så du også har mulighed for at søge gennem kvote 1.

Sidst opdateret: 02.03.2022