Skip to main content

Grønlandsk særordning

Du kan optages via den grønlandske særordning, hvis du:

  1. har et gennemsnit på mindst 6,0 (8,0 på den gamle karakterskala) på din adgangsgivende eksamen
  2. opfylder de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse
  3. opfylder en af følgende betingelser på ansøgningstidspunktet:
    • Du har fast bopæl i Grønland og har haft det i mindst 5 sammenhængende år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Mindst én af dine forældre bor stadig i Grønland (gælder kun ansøgere under 24 år).
    • Du har haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år sammenlagt og har højst haft bopæl uden for Grønland i sammenlagt 3 år efter det fyldte 18. år, dog fraregnet uddannelsesophold eller forsorgsophold uden for Grønland. Mindst én af dine forældre bor stadig i Grønland (gælder kun ansøgere under 24 år).

Dokumentation for at du opfylder betingelserne for optagelse via særordningen er:

  • Eksamensbevis
  • Dåbs-/fødselsattest
  • Historisk bopælsattest udfærdiget af den grønlandske bopælskommune, både for dig selv og mindst en af dine forældre (hvis du er ikke er fyldt 24)

Søger du optagelse på journalistik, er du kun garanteret deltagelse i optagelsesprøven.

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk og vedlægger relevant dokumentation inden 15. marts kl. 12:00.

Læs mere på www.sunngu.gl og Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Bemærk, du kan kun benytte dig af særordningen én gang.


Sidst opdateret: 02.10.2020