Skip to main content

Opfylder du ikke et karakterkrav?

Universitetet har mulighed for at dispensere fra karakterkravet, hvis du på grund af usædvanlige forhold ikke opnåede så høj en karakter, som du ellers kunne have opnået. Det kan være på grund af sygdom, pasning af alvorligt syg nærtstående pårørende, ikke-kompenseret ordblindhed eller andre omstændigheder, som du ikke selv har været herre over, og som har påvirket dit resultat i negativ retning.

Hvornår skal du søge?

Du skal søge  senest 15. marts kl. 12.00.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Vil du at søge dispensation fra karakterkravet på grund af usædvanlige forhold, skal du uploade følgende bilag til din ansøgning:

 • Dispensationsansøgning hvori du redegør for de usædvanlige forhold og for, hvorledes de har påvirket dine opnåede karakterer
 • Årskarakterer fra din gymnasiale eksamen
 • Dokumentation for de usædvanlige forhold kan typisk være:
  • lægeerklæring
  • uddrag af sygejournal
  • udtalelse fra psykolog
  • udtalelse fra studievejleder eller tilsvarende fagperson

Der dispenseres ikke fra karakterkravet på baggrund af gode resultater i enkeltfag, anden videregående uddannelse eller erhvervserfaring. 

Vi dispenserer heller ikke på baggrund af umodenhed i forbindelse med den adgangsgivende eksamen, manglende fremtidsplaner og lignende.

Sidst opdateret: 31.08.2020