Menu

Begrænsning af dobbeltuddannelser

Tidligere afsluttet uddannelse

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført eller er du i gang med en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse, som du afslutter inden studiestart 1. september (eller inden 1. februar ved vinterstart til Medicin eller Klinisk biomekanik), skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan blive optaget på den uddannelse, som du ønsker at søge ind på.

Mulighed for dispensation

Du kan søge dispensation, hvis:

  • den gennemførte uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart på den søgte uddannelse
  • du kan dokumentere, at du pga. helbredsmæssige forhold ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet
  • den gennemførte uddannelse er væsentligt ændret eller bortfaldet: I forhold til om din uddannelse er ændret eller bortfaldet, vurderes det om din oprindelige uddannelse ikke længere kan anvendes på arbejdsmarkedet, fordi du fx ikke kan opnå en krævet autorisation. At din oprindelige uddannelse sidenhen har fået nyt navn, nyt fagligt indhold eller ikke længere udbydes er i sig selv ikke tilstrækkeligt til at opnå en dispensation.

Bilag til din ansøgning om dispensation

Når du søger en dispensation, skal du vedlægge relevant dokumentation i din ansøgning:

Vedr. helbredsmæssige forhold:

  • dispensationsansøgning
  • lægeerklæring eller sygejournal vedr. tabt arbejdsevne

Vedr. 6-årsreglen:

  • dokumentation for afslutningstidspunkt for gennemført uddannelse (eksamensbevis)
  • Du skal ikke medsende en dispensationsansøgning

Vedr. ændret/bortfaldet uddannelse:

  • dispensationsansøgning
  • dokumentation for forældet/bortfaldet uddannelse

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies