Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på Designkultur og økonomi, bliver du indskrevet på et treårigt bachelorstudium (BA).
Fag på første år:


Designkultur, Designanalyse, Designhistorie, Designvirksomhedens økonomi, Videnskabsteori, Marketing.


Gennem kombinationen af valgfag får du mulighed for at tone din egen BA-profil, som kan give adgang til specifikke kandidatuddannelser og åbne for nye jobmuligheder.


Se oversigt over uddannelsens forløb (du ledes til mitSDU, som er SDU's platform til de studerende)


Du har mulighed for at vælge en modeprofil på uddannelsen. Læs mere her.


Kandidat

Efter afsluttet BA kan du vælge at læse videre i to år til en kandidatgrad (cand.mag.). Du kan f.eks. vælge Designstudier, som BA i Designkultur og økonomi giver retskrav til.

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på Designkultur og økonomi

Læs her

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

Klik her