Skip to main content

Studieliv

Bacheloruddannelsen i designkultur og økonomi er et fuldtidsstudium. Du har i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen, hertil kommer øvelser og analyser, som du laver sammen med studerende på dit hold.

Studiet forudsætter, at du forbereder dig hjemme ved at løse opgaver og læse de tekster, der undervises i.

På grund af de relativt få undervisningstimer kræver et universitetsstudium en høj grad af selvdisciplin. Der kan være meget at læse, og du får det største udbytte af undervisningen, hvis du har arbejdet med stoffet på forhånd.

Vi anbefaler, at du kommer med i en læsegruppe, hvor du kan arbejde sammen med andre studerende både med forberedelsen til undervisning og til eksamen.

Studieåret er inddelt i to semestre, som hver afsluttes med eksamen i henholdsvis december/januar og maj/juni.

Du kan læse mere om fagene her.

Det er også muligt at vælge en modeprofil.


Undervisning

Undervisningen er en blanding af forelæsninger og diskussioner, holdøvelser, gruppearbejde og workshop-aktiviteter samt individuelle opgaver. Der vil indgå ekskursioner og gæsteforelæsninger undervejs i studiet


Netværk og it

Som universitetsstuderende bliver du del af et fysisk og et virtuelt netværk. Der er gode muligheder for kontakt mellem undervisere og studerende på campus i Kolding, ligesom du også kan benytte uddannelsens sekretariat og den faglige vejleder.

Megen kommunikation foregår via nettet. På universitetet er der adgang til computere, så alle studerende kan bruge e-mailen, tilmelde sig elektronisk til eksamen, søge materiale på bibliotekets database og bruge det netbaserede undervisningssystem Blackboard.


Prøv teorien af i praksis

Det er oplagt at tage et praktikophold i en virksomhed for at afprøve de redskaber, du har lært på studiet.

Det kan f.eks. være på kulturinstitutioner, reklamebureauer, kommuner, designvirksomheder m.m. Du laver selv aftale med en virksomhed, men vi hjælper dig gerne på vej hvis det er nødvendigt. Praktikopholdet afsluttes med en skriftlig rapport, der skal fremlægges for din praktikvejleder.


Udlandsophold

Hvis du vil, kan du give din bachelor-uddannelse en individuel og international profil. Ved ansøgning til studienævnet kan du få godkendt et udlandsophold på et andet universitet i 5. og/eller 6. semester som et individuelt tilvalg.

På SDU findes der forskellige udvekslingsordninger og støttemuligheder som SDU International kan vejlede dig omkring. Et udlandsophold kræver forberedelse og planlægning god tid forinden.

Udlandsophold kan komme på tale både ved designskoler med teoretiske linjer og universiteter med designstudier.