Modeprofil

Med modeprofilen får du en uddannelse, der fokuserer på modens kompleksitet som kulturel, æstetisk og social udtryksform samt indblik i hele modens produktionskredsløb og økonomiske logik i relation til branding og forbrug.

Modeprofilen af uddannelsen består af fag på 30 ECTS og giver en bred introduktion til beklædning og mode.

Du vil lære om beklædningshistorie, modeteori og forskellige metoder til at undersøge forholdet mellem mode og identitet. Uddannelsen har dog først og fremmest fokus på mode som et samtidsfænomen. Modesystemet og modeindustrien vil være centrale omdrejningspunkter gennem hele uddannelsen.

Kombinationen med de erhvervsøkonomiske fag betyder, at du får en række værktøjer til at forstå moden som både kulturelt, social og kommercielt fænomen.

Se oversigt over uddannelsens forløb (du ledes til mitSDU, som er SDU's platform til de studerende)

I løbet af uddannelsen får du analytiske, kommunikative, erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer, som retter sig mod erhvervslivet og især modebranchen. Derfor vil du efter endt eksamen være kvalificeret til at arbejde som projektleder i modeindustrien, med PR og marketing af mode, som iværksætter, som underviser eller som formidler af i pressen, de sociale medier eller inden for museumssektoren.

En afsluttet bacheloruddannelse i Designkultur og økonomi med modeprofil giver desuden mulighed for at søge om optagelse på flere kandidatuddannelser, der udbydes på Humaniora og Samfundsvidenskab.