Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Vi er omgivet af design alle vegne, og på Designkultur og økonomi har du studeret design som en del af den moderne verden – og særligt med et fokus på forbrugeradfærd og økonomi- og projektstyring af produktudvikling og design.

Uddannelsen giver et godt udgangspunkt for at søge job inden for en lang række brancher, hvor design spiller en rolle.


Kompetencer

Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:  

  • Lede projekter, hvor du er bindeled mellem designere og marketing, både i virksomheder, designbureauer og offentlige organisationer.
  • Arbejde med markedsføring af design.
  • Formidle boligstof i dagblade, magasiner og på de sociale medier.
  • Arbejde med økonomi- og projektstyring af produktudvikling og designprocesser.

Jobmuligheder

 Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Projektleder ved et digitalt magasin
  • Marketingmedarbejder
  • Brand manager
  • Produktudvikler
  • Forsker (inden for design)